ภูมิอากาศ

"นิวซีแลนด์มี 4 ฤดูใน 1 ปี
และ..ในแต่ละวันก็มีครบทั้ง 4 ฤดู"
น่าจะเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเท่าใดนัก อากาศในนิวซีแลนด์นั้นค่อนข้างแปรปรวน เช้าเย็น บ่ายอุ่นแดด ค่ำหนาว บางวันมีฝน หลายเมืองมีลมแรง
แต่เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะ อากาศโดยทั่วไปก็จะไม่รุนแรงมากเพราะได้ลมจากทะเลมาช่วยไว้ ซึ่งทำให้โดยรวมอากาศอบอุ่นคล้ายยุโรป
ตอนใต้แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเอื้อต่อการปลูกพืชตระกูล Citrus มะกอก องุ่นทั้งเขียวและแดงสำหรับทำไวน์ แอปเปิ้ล และกีวีฟรุต โดย
อุณหภูมิเฉลี่ยของเกาะเหนือจะสูงกว่าเกาะใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ในละติจูดที่สูงกว่า (ยิ่งลงใต้มากเท่าไร อากาศก็จะยิ่งหนาวมากขึ้นเท่านั้น)

ด้วยความที่เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรในซีกโลกใต้ (Southern Hemisphere) ฤดูกาลของนิวซีแลนด์ถึงจะเหมือนแต่ก็จะกลับกันกับทาง
ยุโรปและอเมริกาแบบหน้ามือเป็นหลังมือ คือเมื่อยุโรปร้อน นิวซีแลนด์จะหนาว และเมื่อยุโรปหนาว นิวซีแลนด์จะร้อน หน้าร้อนของนิวซีแลนด์จึงอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และเดือนทีอากาศหนาวเย็นที่สุดคือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ละติจูดที่ต่างกันทำให้เกาะเหนือจะมีหิมะตกเฉพาะบนยอดเขาและภูเขาสูงเท่านั้น ส่วนเกาะใต้ในฤดูหนาวของบางเมืองเช่น Dunedin, Queenstown จะมีหิมะตกในเมืองให้เห็นด้วย

      

 


 

          

 ภาษิตกีวี "..there is no such thing as bad weather,                                แผนภูมิแสดงฤดูกาลของนิวซีแลนด์ที่กลับกันกับซีกโลกเหนือ                                                          only different kinds of good weather..."                          เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอยู่ในซีกโลกใต้ ใกล้กับขั้วโลกใต้

 


 

 

 

Visitors: 27,082