ภูมิประเทศและแผนที่นิวซีแลนด์

     นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคใต้ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 3 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนมาก 
     เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 76 ของโลก โดยมีพื้นที่รวม 270,467 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งทำให้นิวซีแลนด์มีขนาดใหญ่กว่าประเทศ
     แม่คืออังกฤษ (อันดับ 80 : 242,900 ตร.กม.) แต่เล็กกว่าอิตาลี (อันดับ 73 : 301,336 ตร.กม.) และเล็กกว่าไทย (อันดับ 51 : 513,120 
     ตร.กม.)  ละติจูดที่ 24-47 องศาใต้ที่นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ ทำให้ประเทศนี้อยู่ในซีกโลกใต้ และมี 4 ฤดูแบบเดียวกับยุโรป  
 
     ประเทศนิวซีแลนด์มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ 1,600 กิโลเมตร เกาะที่ใหญ่กว่าอยู่ตอนบนของประเทศ เรียกว่า "เกาะเหนือ" (์North
     Island) เกาะด้านล่างเรียกว่า "เกาะใต้" (South Island) และมีเกาะปลายล่างสุดของเกาะใต้เรียกว่า เกาะสจ๊วต์ต (Stewart Island)
     เกาะใหญ่ทั้งสองมีรูปร่างแคบยาวและทำให้ไม่มีส่วนใดของประเทศเลยที่อยู่ไกลจากชายฝั่งเกิน 120 กิโลเมตร
 
     พื้นที่ของนิวซีแลนด์ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ ส่วนในเกาะใต้ เป็นทุ่งราบขนาดใหญ่เหมาะกับการ
     เพาะปลูก และมีเทือกเขาสูงพาดผ่านเกาะใต้ในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ สกีฟิล์ด์ และธารน้ำแข็ง พร้อมทะเลสาบงามๆ
     หลายแห่งซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง 
     
     ชายฝั่งตะวันตกตอนล่างของเกาะใต้ยังมีลักษณะพิเศษแบบฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord) ซึ่งเกิดจากการที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะแผ่นดินและภูเขา
     เข้าไปในแผ่นดินเป็นแนวยาวจนกลายเป็นโขดผาและเวิ้งอ่าวเว้าแหว่งสวยงามแบบเดียวกับประเทศในภูมิภาคสแกนดิเนเวียทางยุโรปเหนือ
 
 
 
Did you know?
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุด (4,984 ก.ม.) กับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่ามีอากาศ "Extreme" ที่สุดในโลก
 • ซึ่งทำให้เมือง Christchurch ของนิวซีแลนด์ เป็นสนามบินพาณิชย์นานาชาติใต้สุดของโลกที่เชื่อมต่อกับทวีปแอนตาร์กติกา
 • ในแต่ละปีมีเที่ยวบินตรงกว่า 100 เที่ยวบิน จากเมือง Christchurch ไปยังทวีปแอนตาร์กติกา ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินของทหารและ
  นักสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ทั้งจากนิวซีแลนด์เอง จากสหรัฐอเมริกา และจากประเทศอื่นๆ อีกกว่า 140 ประเทศ
 • เที่ยวบินเหล่านี้ขนส่งผู้โดยสารปีละกว่า 5,500 คน และสัมภาระในคาร์โก้อีกกว่า 1,400 ตัน ในฤดูร้อนของทุกปี (แอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่มืดปราศจากแสงตะวันเสีย 3 เดือนใน 1 ปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมอากาศอาจหนาวเย็นได้ถึง -40 องศาเซลเซียส)
 • ภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1955 โดยกองทัพสหรัฐ ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า "Operation Deep Freeze"
  โดยเริ่มต้นด้วยการที่เครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐจำนวน 8 ลำ ไปบุกเบิกตั้งฐานปฎิบัติการในแอนตาร์กติกาที่ McMurdo Station
 • ทุกวันนี้ Christchurch ยังคงเป็น Operating Airport สำหรับปฏิบัติการ Deep Freeze ของสหรัฐฯ
 • ฐานปฏิบัติการ McMurdo Staion ของสหรัฐฯ และฐานปฎิบัติการ Scott Base ของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ห่างจาก Christchurch 3,920 กิโลเมตร ใช้เวลาบินจาก Christchurch ด้วยเครื่อง C-17ของกองทัพอากาศสหรัฐ 5 ชั่วโมง และประมาณ 7 ชั่วโมงด้วยเครื่อง C-130 ของกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ (Royal New Zealand Air Force- RNZAF)
 • นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน Christchurch สามารถเข้าชมบรรยากาศขั้วโลกใต้ได้โดยไม่ต้องไปไกล ในปี 1992 มีการจัดสร้างศูนย์จำลอง สภาพแวดล้อมการทำงานในสภาพอากาศของทวีปแอนตาร์กติกาให้คนทั่วไปได้เข้าชมและศึกษา ผ่านนิทรรศการถาวรที่ Christchurch International Antarctic Centre ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นหนึ่งใน Christchurch Best Attractions
 • นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศบางเที่ยวบินที่เดินทางเข้าประเทศที่ท่าอากาศยานไคร้สเชิร์ช อาจได้สัมผัสประสบการณ์แอนตาร์กติกา
  เมื่อเดินเข้า airbridge (งวงช้าง) ที่ตกแต่งในธีมแอนตาร์กติกา มีภาพท้องฟ้า, แผ่นดิน, เพนกวินจักรพรรดิ และซาวนด์เอฟเฟ็คที่อัด
  เสียงส่งตรงจากทวีปแอนตาร์กติกาให้ได้ฟังขณะเดินผ่าน

 


 • พบกับหลากหลายเรื่องราวและเหตุผล ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศเล็กๆ ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิคแห่งนี้ เพียงเพื่อจะตกหลุมรัก และประทับใจในวิถีชีวิต กับเสน่ห์ของผู้คนที่เ...


 • New Zealand...Small Country with Big Attitude...

 • "นิวซีแลนด์มี 4 ฤดูใน 1 ปี และ..ในแต่ละวันก็มีครบทั้ง 4 ฤดู" น่าจะเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเท่าใดนัก อากาศในนิวซีแลนด์นั้นค่อนข้างแปรปรวน เช้าเย็น บ่ายอุ่นแดด ค่ำหนาว บางวันมีฝน ห...

 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกทางซ้ายของเส้นแบ่งวัน- International Date Lineซึ่งทำให้เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาของทุกประเทศในโลกนี้ เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์ (NZST - New Zealand Stand...

 • ระยะทางระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ประมาณ 9,700 กิโลเมตร เที่ยวบินตรงใช้เวลาบิน 11.20 - 12.30 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาที่สนามบินต้นทางและปลายทาง) เที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องใช้เวลาบิน 14-15 ชั่วโ...
Visitors: 64,141