ปีการศึกษานิวซีแลนด์

     

มหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิค /  Institute of Technology   สถาบันส่วนใหญ่จะใช้ระบบ 3 เทอมที่เรียกว่า Trimester ประกอบด้วยสองเทอมหลักและซัมเมอร์สคูล เทอมหลักมีระยะเวลาประมาณ 16-17 สัปดาห์  โดยมี  Mid-Trimester break หยุดพักการเรียนสองสัปดาห์ในช่วงกลางเทอมของแต่ละเทอม กับมีปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ระหว่างเทอมหนึ่งกับสอง โดยที่สี่สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเทอมเป็นช่วงสอบ 
 
ส่วนซัมเมอร์สคูลมีระยะเวลา 12 สัปดาห์รวมสอบ ในจำนวนนี้เป็นสัปดาห์คริสต์มาสต่อเนื่องปีใหม่ที่จะไม่มีการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 สัปดาห์  ตั้งแต่วันที่ 19-20 ธันวาคมเป็นต้นไปของทุกปี และจะเปิดเรียนอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์ที่สองของปีปฏิทินถัดไป

 

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมทั้งต้นและปลาย แบ่งการเรียนออกเป็น 4 เทอม แต่ละเทอมมีความยาวประมาณ 10 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนครึ่ง ระยะเวลาปิดเทอมย่อยคือ 2 สัปดาห์สำหรับโรงเรียนรัฐ และ 3 สัปดาห์สำหรับโรงเรียนเอกชน   ส่วนโรงเรียนกึ่งเอกชนหลายแห่งจะหยุด 2 สัปดาห์แบบโรงเรียนรัฐในระหว่างเทอม 1 & 2  และ 3 & 4  แต่จะหยุด 3 สัปดาห์ช่วงปิดเทอมกลางปีระหว่างเทอม 2 & 3 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่อากาศหนาวที่สุดในรอบปี ซึ่งนักเรียนอินเตอร์สามารถใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนช่วงกลางปีที่นานเป็นพิเศษนี้ เดินทางกลับไปพักที่ประเทศบ้านเกิดของตัวเองได้


เริ่มปีการศึกษาในช่วงต้นปี   เทอม 1 ของนิวซีแลนด์เริ่มในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทางกระทรวงศึกษาธิการให้อิสระโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถกำหนดวันเปิดเทอมของตนเองได้ภายในกรอบระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

หลังจากวันแรกที่กำหนดให้เปิดเทอม  โรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดโปรแกรมปฐมนิเทศนักเรียนอินเตอร์เข้าใหม่ซึ่งอาจกินเวลา 1-3 วันก่อนเปิดเรียนจริง   และในแต่ละระดับชั้นอาจเหลื่อมวันเปิดเรียน  คือทยอยเปิดเรียนทีละระดับไม่พร้อมกัน โดยปกตินักเรียนซีเนียร์ (เยียร์ 11-13) จะเปิดเรียนช้ากว่านักเรียนจูเนียร์ (เยียร์ 9-10) 

นักเรียนอินเตอร์เข้าใหม่ควรเดินทางถึงนิวซีแลนด์ก่อนหน้าวันปฐมนิเทศ 1 วันเป็นอย่างน้อย  เพื่อจะมีเวลาจัดการข้าวของและปรับตัวเข้ากับบ้านโฮมสเตย์และปรับจังหวะเวลาให้เข้ากับชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ ส่วนนักเรียนเก่าทางโรงเรียนอาจอนุโลมให้กลับสายได้นิดหน่อยหากไม่มีเที่ยวบินหรือที่นั่งบนเครื่องในวันที่ต้องการเดินทางกลับไปนิวซีแลนด์

เทอม 1 ของนิวซีแลนด์มักจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ติดกับวัน  Good  Friday  ในเทศกาลอีสเตอร์  ซึ่งหากปีไหนอีสเตอร์มาช้า เทอม 1 ก็อาจมีระยะเวลายาวนานกว่า 10 สัปดาห์  และเทอมถัดๆมาอาจร่นระยะเวลาเหลือ 8 หรือ 9 สัปดาห์ได้  

 

จบปีการศึกษาในช่วงสิ้นปี  วันสุดท้ายของเทอม 4 คือประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยนักเรียนจูเนียร์เยียร์ 7-10 จะต้องอยู่เรียนหรือทำกิจกรรมจนจบปีการศึกษา ส่วนนักเรียนซีเนียร์เยียร์ 11-13 สามารถกลับไทยได้เลยหลังสอบ NCEA  วิชาสุดท้ายเสร็จ เนื่องจากซีเนียร์จะไม่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  และจะมาโรงเรียนเฉพาะในวันและเวลาที่มีสอบแต่ละวิชาเท่านั้น สำหรับนักเรียนซีเนียร์จากบางประเทศโดยเฉพาะจากยุโรปและอเมริกาใต้ที่ไม่ต้องการสอบ NCEA ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้เข้าร่วม 3 ใน 5 วัน แทนการเรียนการสอนตามปกติ

 

คลิก >> ดูวันที่เปิดปิดเรียนโรงเรียนมัธยมล่วงหน้า 3 ปี

Visitors: 163,084