ภาพรวมการศึกษานิวซีแลนด์

คุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์  

ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ประเทศเล็กๆที่มีประชากรเพียงประมาณ 5 ล้านคนแห่งนี้

ยังเป็นผู้นำของโลกทางด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาอีกด้วย 

 

ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือในเรื่องของการปฎิรูปการศึกษา

ซึ่งนิวซีแลนด์เริ่มต้นลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  

และได้กลายเป็นต้นแบบให้กับหลายประเทศในเวลาต่อมา 

นิวซีแลนด์ เป็นทางเลือกของการศึกษาที่ได้ผลจริง คุ้มค่าการลงทุน และมีความเป็นมิตรสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

  • สถาบันการศึกษาที่เปิดรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติมีอยู่ในทุกระดับ 
  • ในแต่ละปีมีนักศึกษาจำนวนกว่าแสนคน จาก 180 ประเทศทั่วโลก เลือกนิวซีแลนด์เป็น "ตักสิลา" ของพวกเขา 
  • และสำหรับหลายคนประเทศนี้ได้กลายเป็นบ้านหลังที่สอง 

 

นักเรียนเก่านิวซีแลนด์ที่กลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ศาสตราจารย์ ดร ชัยอนันต์ สมุทวณิช  อดีตผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

เป็นนักเรียนทุนโคลัมโบรุ่นแรกๆ 

ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งเวลลิงตัน 

การศึกษาสำหรับช่วงอายุ 5-17 ปี (YEAR 1-13) 

                        

 

 


การศึกษาสำหรับช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป  เริ่มต้นที่ Level 4 

ในที่นี้แสดงให้เห็นหลักสูตรคู่ขนานสายสามัญและสายอาชีพในช่วง  Level 1-3 ด้วย เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของหลักสูตร


 


Level 1 : Year 11 Secondary School (เทียบเท่า ม.5)  หรือ Vocational Certificate  (ปวช 1 ) อายุ 15 ปี

Level 2:  Year 12 Secondary School (เทียบเท่า ม.6) หรือ Vocational Certificate  (ปวช 2 )  อายุ 16 ปี

Level 3:  Year 13 Secondary School ปีสุดท้าย หรือ Foundation Certificate (หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) หรือ Vocational Certificate  (ปวช 3 ) อายุ 17 ปี

 


 

Level 4:  Vocational Certificate (ปวช 4 ) หลักสูตรนี้จะเปิดสอนเป็นส่วนใหญ่ใน Institute of Technology หรือ PTE บางครั้งจะเห็นเป็นหลักสูตร 60 credits ที่ใช้เวลาเรียนครึ่งปี

Level 5:  Vocational Diploma   (อนุปริญญา 1 ในฐานะหลักสูตรเดี่ยว) หรือในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาตรีปี 1 

Level 6:  Vocational Diploma  (อนุปริญญา 2 ในฐานะหลักสูตรต่อเนื่องจาก L5) หรือในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาตรีปี 2 

 


 

Level 7:   Graduate Certificate  หรือ Graduate Diploma (ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ อนุปริญญาบัณฑิต ในฐานะหลักสูตรเดี่ยว ) ในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาตรีปี 3

Level 8:  PostGraduate Diploma หรือ Certificate (บัณฑิตศึกษา ) ซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทปี 1 - สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่มีระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี

Level 9:  Master's Degree  ปริญญาโทปี 2  หรือในกรณีปริญญาโทนั้นเป็นหลักสูตรปีเดียว ก็จะเป็นหลักสูตร Level 9 เสมอ

Level 10: Doctoral Degree ปริญญาเอก ซึ่งปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี 

 


 

จำนวนเครดิตจะ define ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 60 เครดิต นั่นคือจะใช้เวลาเรียนครึ่งปี (1 Semesters)
  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 120 เครดิต นั่นคือจะใช้เวลาเรียนหนึ่งปี (2 Semesters)
  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 180 เครดิต นั่นคือจะใช้เวลาเรียนหนึ่งปีครึ่ง (3 Semesters)
  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 240 เครดิต นั่นคือจะใช้เวลาเรียนสองปี (4 Semesters)
  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 360 เครดิต นั่นคือจะใช้เวลาเรียนสามปี (6 Semesters)
  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 480 เครดิต จะใช้เวลาเรียน 4 ปี (8 Semesters) พวกนี้คือปริญญาตรีแบบ Honours Degree Programme เช่น กฎหมาย, วิศวะ
  • ถ้าหลักสูตรไหนเขียนว่าเรียน 510 เครดิต จะใช้เวลาเรียน 4 ปี + Summer School  เหล่านี้จะเป็นปริญญาตรีแบบ Double Degrees  (เรียนควบสองปริญญา)

 

Visitors: 154,431