นิวซีแลนด์บนเวทีโลก

 • คุณภาพของระบบการศึกษานิวซีแลนด์อยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก

  “New-Zealand is a top performing country in terms of the quality of its educational system” according to the 2013 Better Life index
 • เป็นหนึ่งในประเทศที่ "สร้างสรรค์" มากที่สุดในโลก ได้อันดับ 17 จาก 142 ประเทศ

  One of the world’s most innovative nations in the 2013 “Global Innovation Index” - ranking 17 out of 142 countries
 • ที่หนึ่งในโลกสำหรับเรื่องของการศึกษาและเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดอันดับ 5 ของโลก

  First in world for education and fifth most prosperous country according to London-based
  think tank, The Legatum Institute
 • ที่หนึ่งของโลกสำหรับประเทศที่น่าไปลงทุนทำธุรกิจที่สุด

  First for Best Country for Business - by Forbes
 • ที่หนึ่งในโลกสำหรับเรื่องการปลอดคอรัปชั่น (รับตำแหน่งร่วมกับเดนมาร์ค)

  Ranked the World Least Corrupted Nation (tie with Denmark) for the Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) 2013
 • ประเทศสงบสุขอันดับสามของโลก

  World Third most peaceful country according to the Global Peace Index
 • นิวซีแลนด์ได้อันดับ 6 จากการจัดอันดับ 16 ประเทศสุดยอดแห่งนวัตกรรมของโลก

  The 16th most Creative Countries in the World โดยเว็บ businessinsider.com
 • ที่แปดของโลกในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

  According to the Learning Curve Report, by the Economist Intelligence Unit & Pearson Publishing, NZ ranks 8th out of 40 countries in the world in Overall Education Performance
 • จำนวนนักศึกษานานาชาติที่ไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ในปี 2017

  มากถึงกว่า 125,000 คน ต่อปี นักเรียนมาจากทุกทวีปบนโลก รวมถึงจากประเทศคู่แข่งทางการศึกษาอย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
 • นิวซีแลนด์ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของโลก

  สำหรับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในการเตรียมตัวนักเรียนมุ่งสู่อนาคต
 • Code of Practice

  นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลก ที่มีกฎข้อบังคับว่าด้วยการปฎิบัติต่อนักเรียนนานาชาติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 • Film_screenshots_0036_Layer_38.jpg
  คุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประเทศเล็กๆที่่มีประชากรเพียงไม่เกิน 5ล้านคนแห่งนี้ยังเป็นผู้นำของโลกทางด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึ...

 • International-student-waving-for-web.jpg
  โรงเรียนในนิวซีแลนด์ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมทั้งต้นและปลายแบ่งการเรียนออกเป็น 4 เทอม แต่ละเทอมมีความยาวประมาณ 10 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนครึ่ง ระยะเวลาปิดเทอมย่อยคือ2 สัปดาห์...

New Zealand...Small Country with Big Attitude...

Visitors: 27,191