รร. ประถม (Year 1-6)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


  • สนเน.jpg
    โรงเรียนประถมสหศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยระดับดีของนอร์ธชอร์ซิตี้ รับนักเรียนตั้งแต่ Year 1-6 เป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่ของรัฐ มีจำนวนนักเรียน 853 คน (1 ก.ค.2016) แบ่ง...

  • 11150397_903743966355333_1077793623206111052_n.jpg
    Huntley School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเอกชน ใน Marton ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 2014 โรงเรียนได้เปลี่ยนมาเป็นสหศึกษา หลังจากที่เป็นโรงเรียบนชายล้วนมายาวนานถึง 117 ปี โรงเรียนก่อตั...
Visitors: 61,271