การทำงานระหว่างเรียนภาษา

นักศึกษาสถาบันภาษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Full-time 23-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 14 สัปดาห์
ขึ้นไปกับสถาบันภาษา Category 1 จะได้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดช่วงระยะเวลาที่วีซ่ายังมีอายุ
โดยทาง Immigration จะระบุเงื่อนไขการทำงานนี้ลงในวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนโดยปกติจะหมดอายุหลังจากที่นักเรียนเรียนวันสุดท้าย 1 เดือน

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและสนใจจะทำงาน Part-time ระหว่างเรียน สถาบันการศึกษาของท่านสามารถจัดโปรแกรม
Job Interview เพื่อช่วยหางานให้กับนักเรียน


 

สามารถหางานที่นิวซีแลนด์ไปจากประเทศไทย ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนและทำวีซ่าได้ไหม?

แนวคิดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากนายจ้างส่วนใหญ่จะให้สิทธิ์ผู้ที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ในขณะนั้นก่อน ผู้หางานจึงจำเป็น
ต้องเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์เสียก่อน และเรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ตรงกับช่วงเวลาที่มีตำแหน่งงานว่าง

โดยปกตินักเรียนที่ต้องการทำงานค่าแรงดี หรือทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับผู้คน ควรจะมีระดับภาษาดีเพียงพอที่จะ
สื่อสารเบื้องต้นกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ (IELTS 5.5 General Training Module หรือ IELTS 5.0 Academic Module หรือ
TOEIC 600 ขึ้นไป)

ซึ่งหากภาษาของนักเรียนยังดีไม่ถึงขั้นนี้ในช่วงแรกที่เดินทางไปถึงนิวซีแลนด์ ก็คงต้องใช้เวลาเรียนพักหนึ่งเพื่อปรับ/พัฒนาภาษา
เนื่องจากหากมีผู้สนใจงานตำแหน่งดังกล่าวหลายคน นายจ้างย่อมเลือกผู้ที่มีความพร้อมทางภาษามากกว่า

กฎทั่วไปมีอยู่ว่า นายจ้างในนิวซีแลนด์ (ไม่ว่าจะเป็นคนนิวซีแลนด์หรือคนไทยด้วยกัน) ที่ต้องการจ้างคนต่างชาติมาทำงานให้ตน
จะต้องพิสูจน์ให้ทางการเชื่อว่า งานที่จะจ้างคนต่างชาติทำนั้นไม่มีชาวนิวซีแลนด์คนใดทำได้เสียก่อน ซึ่งบางครั้งต้องพิสูจน์ด้วย
การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาหลายเดือน (อย่าลืมว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการไม่คอรัปชั่น
และความโปร่งใส และไม่ว่าใครก็ไม่สามารถติดสินบนเจ้าหน้าที่ หรือขอให้นายจ้าง “ซิกแซ็ก” ให้ได้เหมือนในบางประเทศ)
ดังนั้นที่สุดแล้ว งานที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะสามารถทำได้ มักจะหนีไม่พ้นงานในร้านอาหารไทย ซึ่งหากตัวนักเรียนยังเดินทาง
ไปไม่ถึงนิวซีแลนด์ ผู้ว่าจ้างก็มักจะให้สิทธิ์กับนักเรียนไทยคนอื่นๆ ในเมืองนั้นที่รองานอยู่ก่อนหน้านั้นและรู้จักหน้าตานิสัยใจคอ
หรือมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้ว

นักเรียนที่หางานได้ มักเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 6 เดือน ช่วง 3 เดือนแรกอาจจะเรียนอย่างเดียวและสอดส่องดูลู่ทาง
การทำงานไปด้วย รอภาษาพร้อมจริงๆก่อน ระหว่างนั้นก็ปรับแต่ง CV ของตนให้ดูน่าสนใจ 3 เดือนหลังเมื่อใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์คล่อง
แล้ว สามารถเข้าใจสิ่งที่ใครๆพูดได้แล้ว จึงค่อยหางานเต็มตัว จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการหางานมากกว่า นักเรียนที่ไปเรียน
ภาษาระยะสั้น 14 สัปดาห์เป๊ะตามกฎของ Immigration โอกาสในการหางานทำมีน้อยลงตามระยะเวลาอยู่นิวซีแลนด์ที่สั้นลงเรื่อยๆ
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนระยะเวลาสั้นเกินไป เวลาที่นักเรียนมีในนิวซีแลนด์อาจไม่นานพอที่ภาษาจะดีขึ้น
หรือดีขึ้นแล้วแต่อาจจะเหลือเวลาไม่พอจะหางานทำ นายจ้างทั่วไปหากดูจากวีซ่าและหลักฐานการเรียน แล้วรู้ว่านักเรียนทำงาน
ได้แค่ 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือนก็ต้องกลับไทย ก็คงไม่อยากจ้างให้เปลืองเวลาสอนงาน แถมพอนักเรียนกลับไทยไปก็ต้องหาคนใหม่
มาแทนและเทรนคนใหม่กันอีกรอบ

นักเรียนที่ไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จึงควรมีวัตถุประสงค์ไปเรียนจริงๆ และมองโอกาสในการทำงานเป็นเพียงการหาประสบการณ์ชีวิต
ซึ่งถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถึงกับจะอดตาย ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนจึงควรเผื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเรียน
ไว้พอสมควรตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ โดยไม่หวังพึ่งเงินที่อาจได้จากการทำงาน เนื่องจากนักเรียนอาจหางานได้ไม่ทันเรียนจบ
หรือหาได้ช้า หรือหาไม่ได้เลยในระหว่างการเรียน

Visitors: 64,142