กิจกรรมระหว่างเรียนภาษา

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแนวธรรมชาติและ man-made เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เป็น One Stop Shop อยู่ทุกเมืองและทุกจุดที่เป็นที่นิยมของนักเดินทาง มีเส้นทางการคมนาคมและที่พักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย สวยงาม และราคาไม่แพง กิจกรรมยอดนิยมของนักเรียนไทยที่ไปเรียนภาษา คือเช่ารถขับในนิวซีแลนด์ เพื่อให้สามารถแวะชม ชิม ช้อป และทำกิจกรรมตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีกระจายอยู่ในทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ ตามเวลาและงบประมาณของตนและเพื่อนร่วมทริป

สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ แนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดก่อนเป็นการอุ่นเครื่อง กิจกรรมสำหรับนักเรียนภาษาที่ไปเรียนในนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือกิจกรรมหลังเลิกเรียนในวันเรียน ประเภทที่สองคือกิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาวของนิวซีแลนด์

 

 

สถาบันภาษาทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดหาและแนะนำกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยจะจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเฉพาะนักเรียนของสถาบันในวันธรรมดา และนำนักเรียนไป Join tour ทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนจากสถาบันภาษาอื่นๆ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กิจกรรมช่วงวันธรรมดาจะเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ใช้เวลาทำไม่นาน อาจมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เน้นทำกิจกรรมในเมืองที่สถาบันตั้งอยู่หรือเมืองใกล้เคียง โดยยึดหลักว่าให้ไปง่ายกลับง่ายและใช้เวลาไม่นานนัก ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมต่างๆในนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็น indoor หรือ outdoor มักปิดทำการเวลา 17.00 น.

ส่วนกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ จะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเต็มรูป ซึ่งจะพานักเรียนไปท่องเที่ยวตลอดวันในสไตล์ Day Trip หรือเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาค้างคืนต่างเมือง 1-2 คืน กิจกรรมบางชนิดจะนำกรุ๊ปออกจากเมืองที่นักเรียนเรียนตั้งแต่บ่ายวันศุกร์และกลับมาเย็นวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมประเภทนี้อาจอยู่ระหว่าง $80 ไปจนถึง $500 หากเป็นโปรแกรมค้างคืนจะรวมค่าที่พักให้แล้ว รวมค่าอาหารบางมื้อ รวมค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ไกด์ท้องถิ่น แต่อาจจะยังไม่รวมค่าเข้าชมหรือทำกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักเรียนต้องเตรียมเงินไปชำระ และสามารถตัดสินใจเมื่อเดินทางไปถึง ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมระหว่างสัปดาห์และในวันหยุดสุดสัปดาห์  สถาบันภาษาในเมือง Queenstown (เกาะใต้)

 

ตัวอย่างกิจกรรมระหว่างสัปดาห์และในวันหยุดสุดสัปดาห์  สถาบันภาษาในเมือง Christchurch (เกาะใต้)

 

 

 


 • ENZ_Tu Ngatahi_Lockup_RGB.jpg
  Tū Ngātahi TūNgātahiis ateReoMāori phrasecalling us to‘stand together’. We want to show international students that they are welcome here, andwe all benefitwhen wework together. R...

 • 5079_OULC_3343.jpg
  นิวซีแลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม, มีเวลาเรียน 1 สัปดาห์หร...

 • U of Otago LCFY.jpg
  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL- English for Speakers of Other Languages)ในนิวซีแลนด์ ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จนป...

 • 5079_Campbell-Institute_4109.jpg
  กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาในตลาดโลก ค่อนข้างจะต่างจากตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในไทย ที่เน้นไปทางตลาดเด็กวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา ในตลาดวิชาใหญ่ของโลก รวมทั้งในประเทศนิวซ...

 • Pic from August 2016 newsletter.jpg
  สัดส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ (Nationalities Mix) ของสถาบันภาษา เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์!ปกติจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศจะขึ้นกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอม, ช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร...

 • 30217.jpg
  สถาบันภาษาที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน จะเป็นธุระจัดหาที่พัก ตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร โดยประเภทของที่พักที่สถาบันจะจัดให้หรือมีให้เลือก จะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็...

 • NZ coins.jpg
  ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน:ชำระก่อนทำวีซ่า โดยทั่วไปประกอบด้วย 1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศ...

 • Work right.jpg
  เว็บไซต์ของ Education New Zealand และ NaumaiNZได้สรุปและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และครบรอบด้านเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรทราบเกี่ยวกับการหางานทำในนิวซีแลนด...
Visitors: 112,216