กิจกรรมระหว่างเรียนภาษา

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแนวธรรมชาติและ man-made เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เป็น One Stop Shop อยู่ทุกเมืองและทุกจุดที่เป็นที่นิยมของนักเดินทาง มีเส้นทางการคมนาคมและที่พักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย สวยงาม และราคาไม่แพง กิจกรรมยอดนิยมของนักเรียนไทยที่ไปเรียนภาษา คือเช่ารถขับในนิวซีแลนด์ เพื่อให้สามารถแวะชม ชิม ช้อป และทำกิจกรรมตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีกระจายอยู่ในทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ ตามเวลาและงบประมาณของตนและเพื่อนร่วมทริป

สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ แนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดก่อนเป็นการอุ่นเครื่อง กิจกรรมสำหรับนักเรียนภาษาที่ไปเรียนในนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือกิจกรรมหลังเลิกเรียนในวันเรียน ประเภทที่สองคือกิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาวของนิวซีแลนด์


สถาบันภาษาทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดหาและแนะนำกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยจะจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเฉพาะนักเรียนของสถาบันในวันธรรมดา และนำนักเรียนไป Join tour ทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนจากสถาบันภาษาอื่นๆ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กิจกรรมช่วงวันธรรมดาจะเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ใช้เวลาทำไม่นาน อาจมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เน้นทำกิจกรรมในเมืองที่สถาบันตั้งอยู่หรือเมืองใกล้เคียง โดยยึดหลักว่าให้ไปง่ายกลับง่ายและใช้เวลาไม่นานนัก ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมต่างๆในนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็น indoor หรือ outdoor มักปิดทำการเวลา 17.00 น.

ส่วนกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ จะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเต็มรูป ซึ่งจะพานักเรียนไปท่องเที่ยวตลอดวันในสไตล์ Day Trip หรือเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาค้างคืนต่างเมือง 1-2 คืน กิจกรรมบางชนิดจะนำกรุ๊ปออกจากเมืองที่นักเรียนเรียนตั้งแต่บ่ายวันศุกร์และกลับมาเย็นวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมประเภทนี้อาจอยู่ระหว่าง $80 ไปจนถึง $500 หากเป็นโปรแกรมค้างคืนจะรวมค่าที่พักให้แล้ว รวมค่าอาหารบางมื้อ รวมค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ไกด์ท้องถิ่น แต่อาจจะยังไม่รวมค่าเข้าชมหรือทำกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักเรียนต้องเตรียมเงินไปชำระ และสามารถตัดสินใจเมื่อเดินทางไปถึง ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่


                             ตัวอย่างกิจกรรมระหว่างสัปดาห์และในวันหยุดสุดสัปดาห์  สถาบันภาษาในเมือง Queenstown (เกาะใต้)


 

ตัวอย่างกิจกรรมระหว่างสัปดาห์และในวันหยุดสุดสัปดาห์  สถาบันภาษาในเมือง Christchurch (เกาะใต้)

 


 
ตัวอย่างกิจกรรม ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สถาบันภาษาในโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน  (เกาะเหนือ)
 
Visitors: 64,376