นักเรียนภาษามาจากประเทศอะไรบ้าง

สัดส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ (Nationalities Mix) ของสถาบันภาษา เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนรายเดือน ปกติจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศจะขึ้นกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอม, ช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในแต่ละประเทศ, ฤดูกาลในประเทศที่นักเรียนจากมา, สภาพเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานหรืออัตราการว่างงานในประเทศต้นทางของนักเรียน, ค่าเงินนิวซีแลนด์เมื่อเทียบกับเงินสกุลท้องถิ่นในประเทศของนักเรียน (อันนี้มีผลมาก) หรือแม้แต่โปรโมชั่นของสายการบิน! 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีนักศึกษาจากทั่วโลกมุ่งหน้ามาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ไม่เฉพาะนักศึกษาจากทวีปเอเชีย แต่จากหลากหลายประเทศในทวีปยุโรปที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  นักเรียนพวกนี้เป็นคนขาว (Caucasian) ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแทบไม่ต่างจาก        ชาวนิวซีแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ  แต่นักเรียนสัญชาติยุโรปเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในบ้านเกิดของตน  ประเทศที่เข้าข่ายนี้ยกตัวอย่างเช่น เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี, ฝรั่งเศส,ออสเตรีย,เนเธอร์แลนด์,สเปน,โปรตุเกส,รัสเซีย,สาธารณรัฐเชค,สโลวาเกีย,ฮังการี, โปแลนด์  

นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสูงมากจากนักเรียนที่มาจากทวีปอเมริกาใต้ (ลาตินอเมริกา) เช่น บราซิล, อาร์เจนติน่า, ชิลี,เม็กซิโก,โคลัมเบีย ส่วนจากทวีปเอเชีย มีจากทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุด 

นอกจากนั้น ยังมีนักเรียนจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง (Middle East) และประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เช่น Tahiti (French Polynesia) และ New Caledonia 

สถาบันภาษาที่จัดได้ว่าเป็นสถาบันภาษาขนาดใหญ่ในนิวซีแลนด์จะมีนักเรียนหมุนเวียนราวๆ 150-250 คนต่อเดือน สถาบันขนาดกลางมีนักเรียนประมาณ 100-150 คนต่อเดือน และสถาบันขนาดเล็กมีนักเรียนหมุนเวียนประมาณ 50-70 คนต่อเดือน ขนาดของสถาบันส่งผลต่อจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่าสถาบันภาษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก มีเปอร์เซ็นต์นักเรียนไทยเป็นเลขตัวเดียว อาจมีจำนวนนักเรียนไทยมากกว่าสถาบันภาษาขนาดกลางหรือเล็ก ที่แสดงเปอร์เซ็นต์นักเรียนไทยจำนวนมากก็ได้ 

ตารางและแผนภูมิด้านล่างแสดงสัดส่วนจำนวนนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ข้อมูลที่ได้มาจากสถาบันภาษาใน 4 เมือง คือ Auckland, Nelson, Wellington และ Christchurch ในช่วงเวลาต่างๆกัน 


NATIONALITIES MIX   จาก 24 ประเทศ 

ของสถาบันภาษาแห่งหนึ่งในเมือง Auckland (ประชากร 1.4 ล้านคน)


NATIONALITIES MIX   จาก 16 ประเทศ 

ของสถาบันภาษาแห่งหนึ่งในเมือง Nelson (ประชากร 65,000 คน)


NATIONALITIES MIX   จาก 21 ประเทศ 

ของสถาบันภาษาแห่งหนึ่งในเมือง Wellington (ประชากร 400,000 คน)
 

NATIONALITIES MIX   จาก 18 ประเทศ 
ของสถาบันภาษาแห่งหนึ่งในเมือง Christchurch (ประชากร 380,000 คน)

Visitors: 64,379