อายุที่รับเข้าเรียนภาษาในนิวซีแลนด์

กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาในตลาดโลก ค่อนข้างจะต่างจากตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในไทย ที่เน้นไปทางตลาดเด็กวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา

 

ในตลาดวิชาใหญ่ของโลก รวมทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษส่วนมาก จะมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆให้กับตัวเอง และดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่มี Safety issue ให้ทางสถาบันหรือครอบครัวโฮมสเตย์ต้องกังวลใจมากนัก หลายคนเก็บเงินไปเรียนเอง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับการประกอบอาชีพ

 

นักเรียนจากหลายประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  มีวัฒนธรรม Gap Year ระหว่างเรียนจบชั้นมัธยมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จะถือโอกาสให้รางวัลชีวิตด้วยการไปเปิดหูเปิดตา เรียนภาษา รู้จักโลกกว้าง ก่อนจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็จะรู้ชัดเจนขึ้นว่าตนเองอยากจะเรียนอะไร อยากจะประกอบอาชีพอะไร หรือต้องการอะไรในชีวิต

เครดิตภาพ : สถาบันภาษา Dominion เมือง Auckland 


ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สถาบันภาษาส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์และทั่วโลก จะไม่เปิดรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าเรียนโปรแกรมไปเดี่ยว เพราะการดูแลนักเรียนวัยทีนและวัยเด็กเล็ก เป็นเรื่องที่จุกจิก ละเอียดอ่อน และใช้เวลามากกว่าการดูแลนักเรียนผู้ใหญ่หลายเท่าตัว และโดยธรรมชาติ นักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ย่อมไม่ปลื้มบรรยากาศการเรียนที่มีเด็กเล็กๆวิ่งไปมา หรือมีเด็กวัยรุ่นคุยกันเจี๊ยวจ๊าวตลอดเวลา สถาบันใดที่เปิดรับนักเรียนเด็กเล็กด้วย จึงมักแยก Campus เด็กเล็ก/วัยรุ่น ออกจากแคมปัสของนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วนสถาบันที่นานๆครั้งถึงจะมีวัยรุ่นและเด็กเล็กมาลงทะเบียนเรียน ก็มักตัดปัญหาด้วยการเปิดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ 18+ เท่านั้น  


อายุขั้นต่ำที่สามารถไปเรียนภาษาแบบเดี่ยวในนิวซีแลนด์ได้ โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองไปดูแล คือ 

11 ปี (โอ๊คแลนด์)

14 ปี (โอ๊คแลนด์, ไคร้สเชิร์ช, พาลเมอร์สตัน นอร์ธ, ทารองง่า, ควีนส์ทาวน์ และ เวลลิงตัน) 

ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำที่เอเจนซี่รับดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ไม่มีค่าบริการ) คือ 8 สัปดาห์

ไปเดี่ยวระยะเวลาเรียนสั้นกว่า 8 สัปดาห์ คิดค่าบริการจากส่วนต่างของคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 8 สัปดาห์

 

นักเรียนไทยที่อายุ 11-17 ปี และมีระยะเวลาในการไปเรียนภาษาจำกัด และไม่สามารถไปเรียนต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ ตามระยะเวลาเรียนเดี่ยวขั้นต่ำ จึงยังคงอิงการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์กับกรุ๊ปซัมเมอร์คอร์ส ซึ่งมีผู้ดูแลชาวไทยเดินทางไปอยู่ดูแลแทนพ่อแม่  


กรุ๊ปส่วนใหญ่รับอายุ 13 ปีขึ้นไป สำหรับกรุ๊ป Smart NZ รับน้อง ๆ ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป *ปรับจากเดิมรับ 11 ปีขึ้นไป 


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการเรียนภาษาหลักสูตร Summer Course ทริปต่อไปของเราได้ ที่นี่


ด้านล่างเป็นสรุปรายการหลักสูตรที่สามารถไปได้ โดยจำแนกตามประเภทอายุของผู้เรียน เพื่อให้เห็นภาพว่านักเรียนไทยในวัยต่างๆ สามารถเข้าเรียนในสถาบันภาษาของประเทศนิวซีแลนด์ในหลักสูตรอะไรได้บ้าง และมีข้อจำกัดในการไปอย่างไรบ้าง 

Visitors: 63,709