หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์

     
 

นิวซีแลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม, มีเวลาเรียน 1 สัปดาห์หรือ 1 ปี, อายุ 8 ขวบหรือ 80! 

บางหลักสูตรผนวกเอากิจกรรมยามบ่ายหรือกีฬาเอาไว้ด้วย สถาบันภาษาส่วนใหญ่เปิดการสอนมาเกินกว่า 10 ปี ทำให้มีประสบการณ์ในการสอน มีการบริหารจัดการที่ดี และให้การดูแลนักเรียนอย่างเป็นมืออาชีพ 

 

สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์ ทั้งที่อิงกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันภาษาเอกชน ล้วนแต่ได้รับการสอดส่องดูแลให้มีคุณภาพโดย NZQA  ไม่ว่าจะในแง่คุณภาพของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะมีการประเมินคุณภาพจาก NZQA ทุกๆ 3 ถึง 5 ปี 

สถาบันส่วนมากยินดีปฏิบัติตามแนวทางว่าด้วยการรับนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice) ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการปฏิบัติด้วยอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างการศึกษาอยู่ที่ นิวซีแลนด์ 

Code of Practice จะระบุถึงวิธีการปฏิบัติต่อนักเรียนต่างชาติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงภาระผูกพันที่สถาบันการศึกษามีสำหรับการจัดหาที่พักและการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนระหว่างการเรียนที่นิวซีแลนด์  กฎนี้ครอบคลุมไปถึงว่าสถาบันจะต้องทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ก่อนจะรับเข้าเรียน เมื่อเริ่มเข้าเรียน และตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียน

สถาบันภาษาแต่ละแห่งแข่งขันกันให้บริการที่ดีกว่า  ครบกว่า  ทันสมัยกว่าให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่ทุกสถาบันภาษาต้องมี ได้แก่ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์และสื่อการสอนครบครัน ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) ห้องฉายวิดีทัศน์  ห้องสมุด  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเรียนรู้  ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร/ครัว พร้อมอุปกรณ์อุ่นหรือประกอบอาหาร ตู้เย็น และเครื่องล้างจาน สถาบันขนาดใหญ่บางแห่งมี Café  หรือร้านอาหารเป็นของตนเองสำหรับให้นักเรียนซื้อหาอาหารกลางวัน  หรือนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกันได้ หรือยิ่งกว่านั้นคือเป็นที่เรียนหลักสูตร Barista สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 

สถาบันภาษาทุกแห่งมีสัญญาณ Wireless Wi-Fi Internet ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่อยู่ไกลบ้านสามารถติดต่อกลับไทยได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบันหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและใช้อีเมล์ฟรี  โดยทางสถาบันไม่คิดค่าบริการเพิ่ม 


  หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์

 

 

GENERAL ENGLISH | ภาษาอังกฤษทั่วไป

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เรียนรู้และพัฒนาคำศัพท์ การออกเสียง การสนทนา และไวยากรณ์  สอนสดบวกสื่อผสม จำนวนผู้เรียน 7-12 คนต่อชั้นเรียน  หลักสูตรแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความยากง่าย 5-8 ระดับ โดยจะมีการให้นักเรียนเข้าใหม่ทำข้อสอบวัดระดับภาษาในวันแรกของการเรียน เพื่อจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาแรกเข้า 

หลักสูตร General English ส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบางแห่งรับตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป และมีจำนวนน้อยมากที่จะรับอายุต่ำกว่า 14 ปีเข้าเรียนเดี่ยว หากไม่ได้มากับกรุ๊ป

หลักสูตร General English โดยทั่วไปมีให้เลือก 3 แบบ คือ 

 

 

 

1. หลักสูตร Full-time 23-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันละ 5 ชั่วโมง (9 โมงเช้าถึงบ่ายสามโมง)  หากลงทะเบียนเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไปกับสถาบันภาษา Category 1 จะได้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างระยะเวลาที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ 

2. หลักสูตร Full-time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันละ 4 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเรียนตอนเย็น เช่น 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม  หลักสูตรนี้หากลงทะเบียน 14 สัปดาห์ขึ้นไปกับสถาบันภาษา Category 1 ก็จะได้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เช่นกัน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานพาร์ทไทม์ที่เป็นงานกลางวัน ค่าเล่าเรียนหลักสูตร 20 ช.ม.ต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่จะย่อมเยากว่าหลักสูตรเต็มเวลา 23-25 ชั่วโมง แต่มีข้อจำกัดคือไม่ใช่ทุกสถาบันภาษาจะเปิดสอนหลักสูตรนี้ การขอวีซ่านักเรียนและอื่นๆ เหมือนหลักสูตรข้อ 1 ทุกประการ 

3. หลักสูตร Part-time 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันละ 3 ชั่วโมง (9 โมงเช้าถึงเที่ยง) ไม่มีสิทธิ์ทำงาน แต่จะเปิดโอกาสให้สามารถทำกิจกรรม หรือเล่นกีฬา หรือเรียนวิชาการสาขาอื่นๆได้ในช่วงบ่าย เช่น ขี่ม้า ดำน้ำ ตีกอล์ฟ รักบี้ สกี สโนว์บอร์ด หรือเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่างๆที่ทางสถาบันจัด หรือเรียนหลักสูตรวิชาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์, การท่องเที่ยว, บาริสต้า, หลักสูตรเตรียมตัวเพื่อหางาน

หลักสูตร Part-time เหมาะกับแม่ที่ไปอยู่ดูแลลูก หรือนักเรียนมัธยมที่สนใจเรียนภาษาเสริมช่วงปิดเทอม  ไม่เหมาะกับนักศึกษาที่ดั้นด้นไปถึงนิวซีแลนด์เพื่อไปเรียนภาษา เพราะจะได้ component ไม่ครบ (เช้าจะเรียนแกรมม่าร์เป็นหลัก) ที่สำคัญการเรียน Part-time ไม่สามารถยื่นขอ Student Visa ได้ ดังนั้นต้องไปด้วย Visitor Visa ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถลงเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน

 

ENGLISH FOR FURTHER STUDIES - EFS | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  

แบ่งออกได้ตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 


o   สำหรับผู้เรียนอายุ 11-16 ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษ+วิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับมัธยม (High School Preparation) 


o   สำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โพลีเทคนิค สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป เช่น English for Academic Purpose - EAP หรือ Intensive Academic English หลักสูตรนี้สอนเทคนิคการเรียน การฟังการบรรยายให้เข้าใจ วิธีทำสัมมนา การทำวิจัยในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต การเขียนรายงานและการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  

EXAMINATION PREPARATION | ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับภาษา

o IELTS (International English Language Testing System)
o TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
o TOEIC (Test of English for International Communication)
o Cambridge English Proficiency Exam (PET, FCE และ CAE)
o Pitman ESOL
o BEC (Business English Certificate)

 

โดย IELTS เป็นการสอบวัดระดับภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมที่สุดทั้งจากสถาบันและจากผู้เรียน 

การรับเข้าเรียนหลักสูตร IELTS Preparation  ส่วนใหญ่จะกำหนดระดับภาษาอยู่ที่ Upper Intermediate ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5.5 ดังนั้นผู้ที่ระดับภาษายังไม่ถึง Upper Intermediate จึงต้องเรียน General English เพื่อปรับภาษาให้ถึงระดับ Upper Intermediate เสียก่อน

ที่เป็นเช่นนี้เพราะหลักสูตร IELTS Prep นั้นส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นหลักสูตรจะเริ่มวน ประกอบกับระดับภาษาขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยหรือ Polytech ต้องการสำหรับการเรียน Diploma และปริญญาตรี คือ IELTS 6.0  จึงไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ระดับภาษาต่ำกว่า 5.5 ที่จะมานั่งเรียน IELTS Prep  เพราะ 12 วีคไม่พอจะทำคะแนนให้อัพขึ้นมากกว่า 0.5 นั่นเอง 

TEACHER TRAINING PROGRAMME | ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา  

o TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages)
o CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
o DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
o TKT (Teaching Knowledge Test)

นิวซีแลนด์เป็นประเทศยอดนิยมสำหรับครูสอนภาษาจากนานาประเทศที่จะไปเรียนเพิ่มวุฒิและเพิ่มความชำนาญ 

หลักสูตร TESOL ของนิวซีแลนด์ตอบโจทย์สำหรับครูสอนภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจากทั่วโลก ความยาวหลักสูตรมีตั้งแต่ 4-12 สัปดาห์  

ผู้สนใจหลักสูตรนี้ควรมี IELTS 7.0 ขึ้นไปอยู่ก่อนหน้าการลงทะเบียนเรียน

 

ภาษาอังกฤษ + งานพี่เลี้ยงเด็ก (Demi Au Pair Programme)
ลงทะเบียนเรียนภาษา 12-24 สัปดาห์ + ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและทำงานบ้านแลกค่ากินอยู่กับโฮสต์
(ไม่ต้องจ่ายค่าโฮมสเตย์สัปดาห์ละ 7-8 พันบาท) แถม Pocket Money และค่ารถบัสไปโรงเรียนให้ด้วย
ผู้สมัครชาวไทยที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้องมี working Holiday Visa (WHV)
และต้องเคยมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาก่อน (ต้องมีใบผ่านงาน)
เงื่อนไข WHV สำหรับประเทศไทย คือต้องสมัครผ่าน สยช. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ) โดย สยช.จะเป็นผู้คัดกรองและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ว่าเหมาะสมหรือไม่ และจะออกใบรับรองให้ไปทำวีซ่า ในกรณีผ่านการคัดเลือก มีโควต้าปีละ 100 ที่
คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีอายุไม่เกิน30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมี IELTS 4.5 แล้ว
ต้องมีเงินโชว์ในสเตทเม้นท์สำหรับการทำวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (หลังหักค่าเล่าเรียน)
หากวีซ่าผ่านจะสามารถทำงานในนิวซีแลนด์ได้สูงสุด 12 เดือน 4 นายจ้าง นายจ้างละไม่เกิน 3 เดือน
สยช.เปิดรับสมัคร WHV ของนิวซีแลนด์ ปีละครั้ง ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
หลังจากได้ใบรับรองจาก สยช.แล้ว สามารถเข้ามาปรึกษาเอเยนซี่ เพื่อสมัครเรียน หาบ้าน และทำวีซ่า


 • ENZ_Tu Ngatahi_Lockup_RGB.jpg
  Tū Ngātahi TūNgātahiis ateReoMāori phrasecalling us to‘stand together’. We want to show international students that they are welcome here, andwe all benefitwhen wework together. R...

 • U of Otago LCFY.jpg
  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL- English for Speakers of Other Languages)ในนิวซีแลนด์ ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จนป...

 • 5079_Campbell-Institute_4109.jpg
  กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาในตลาดโลก ค่อนข้างจะต่างจากตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในไทย ที่เน้นไปทางตลาดเด็กวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา ในตลาดวิชาใหญ่ของโลก รวมทั้งในประเทศนิวซ...

 • Pic from August 2016 newsletter.jpg
  สัดส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ (Nationalities Mix) ของสถาบันภาษา เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์!ปกติจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศจะขึ้นกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอม, ช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร...

 • 30217.jpg
  สถาบันภาษาที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน จะเป็นธุระจัดหาที่พัก ตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร โดยประเภทของที่พักที่สถาบันจะจัดให้หรือมีให้เลือก จะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็...

 • NZ coins.jpg
  ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน:ชำระก่อนทำวีซ่า โดยทั่วไปประกอบด้วย 1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศ...

 • bungy dive.JPG
  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแนวธรรมชาติและ man-made เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลนักท่...

 • Work right.jpg
  เว็บไซต์ของ Education New Zealand และ NaumaiNZได้สรุปและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และครบรอบด้านเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรทราบเกี่ยวกับการหางานทำในนิวซีแลนด...
Visitors: 112,216