หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์

     

นิวซีแลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม, มีเวลาเรียน 1 สัปดาห์หรือ 1 ปี, อายุ 8 ขวบหรือ 80! บางหลักสูตรผนวกเอากิจกรรมยามบ่ายหรือกีฬาเอาไว้ด้วย สถาบันภาษาส่วนใหญ่เปิดการสอนมาเกินกว่า 10 ปี ทำให้มีประสบการณ์ในการสอน มีการบริหารจัดการที่ดี และให้การดูแลนักเรียนอย่างเป็นมืออาชีพ 

ปัจจุบันนอกจากจะต่างคนต่างขายแล้ว สถาบันสอนภาษาที่อยู่ต่างเมืองกันหลายแห่งยังมีโปรแกรมร่วมกัน เพื่อโปรโมทจุดแข็งและเสริมจุดอ่อนของตน โดยการจับมือกันทำหลักสูตรให้น่าสนใจที่เรียกว่า “Combo Programme”  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนครั้งเดียว (ชำระค่าลงทะเบียนกับโรงเรียนเพียงแห่งเดียว) แต่สามารถเรียนภาษาในสอง, สาม หรือสี่เมืองได้โดยไม่เสียค่า admin ต่างๆ เพิ่มเติม และมีบริการ One-stop-services คือให้นักเรียนสามารถจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าโฮมสเตย์ เพียงครั้งเดียวให้กับโรงเรียนที่หนึ่ง ซึ่งจะไปนำเงินจำนวนนี้ไปจัดการชำระต่อให้กับโรงเรียนที่สอง, สาม หรือสี่ โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องจ่ายค่าจัดหาที่พักหรือค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ  ไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนใหม่เมื่อย้ายที่เรียน และยังมีโปรโมชั่นแถมค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศให้กับผู้เรียนที่ต้องการย้ายเมืองเรียนอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรม “สุดคุ้ม” สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาระยะยาวและทำกิจกรรมท่องเที่ยวไปยังส่วนต่างๆของนิวซีแลนด์ไปพร้อมกับการเรียนภาษา ได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนไปหลายๆเมือง ทำให้ไม่จำเจและไม่เบื่อการเรียน โดยเฉพาะในกรณีที่ไปเรียนระยะยาวเกินกว่า 6 เดือน

หลักสูตรภาษาอังกฤษยอดนิยม

General English

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เรียนรู้และพัฒนา
คำศัพท์ การออกเสียง การสนทนา และไวยากรณ์ หลักสูตรแบ่งออกเป็นหลายระดับ
ตามความยากง่าย 5-8 ระดับ โดยจะมีการให้นักเรียนเข้าใหม่ทำข้อสอบวัดระดับ
ภาษาในวันแรกของการเรียน เพื่อจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษา
แรกเข้า หลักสูตร General English มีให้เลือกสองแบบ คือ

o หลักสูตร Full-time 23-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันละ 5 ชั่วโมง
(9 โมงเช้าถึงบ่ายสามโมง) หากลงทะเบียนเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป
กับสถาบันภาษา Category 1 จะได้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ระหว่างระยะเวลาที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ

o หลักสูตร Part-time 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
(9 โมงเช้าถึงเที่ยง) ไม่มีสิทธิ์ทำงาน แต่จะเปิดโอกาสให้สามารถทำ
กิจกรรม หรือเล่นกีฬา หรือเรียนวิชาการสาขาอื่นๆได้ในช่วงบ่าย
เช่น ขี่ม้า ดำน้ำ ตีกอล์ฟ รักบี้ สกี สโนว์บอร์ด หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาต่างๆที่ทางสถาบันจัด หรือเรียนหลักสูตรวิชาชีพ เช่น
คอมพิวเตอร์, การท่องเที่ยว, บาริสต้า, หลักสูตรเตรียมตัวเพื่อหางาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Further Studies - EFS)


o หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม
(High School Preparation) สำหรับผู้เรียนอายุ 11-16 ปี

o หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
โพลีเทคนิค สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (English for Academic
Purpose - EAP) หลักสูตรนี้สอนเทคนิคการเรียน การฟังการ
บรรยายให้เข้าใจ วิธีทำสัมมนา การทำวิจัยในระดับปริญญา
บัณฑิตและมหาบัณฑิต การเขียนรายงานและการนำเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

o ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Academic
English) ความยาวหลักสูตร 2 เดือนถึงหนึ่งปี ไม่จำกัดอายุ

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (Examination Preparation)

o IELTS (International English Language Testing System)
o TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
o TOEIC (Test of English for International Communication)
o Cambridge English Proficiency Exam (PET, FCE และ CAE)
o Pitman ESOL
o BEC (Business English Certificate)

 

ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา (Teacher Training Programme)

o TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages)
o CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
o DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
o TKT (Teaching Knowledge Test)

 

ภาษาอังกฤษ + งานพี่เลี้ยงเด็ก (Demi Au Pair Programme)
ลงทะเบียนเรียนภาษา 12-24 สัปดาห์ + ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและทำงานบ้านแลกค่ากินอยู่กับโฮสต์
(ไม่ต้องจ่ายค่าโฮมสเตย์สัปดาห์ละ 7-8 พันบาท) แถม Pocket Money และค่ารถบัสไปโรงเรียนให้ด้วย
ผู้สมัครชาวไทยที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้องมี working Holiday Visa (WHV)
และต้องเคยมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาก่อน (ต้องมีใบผ่านงาน)
เงื่อนไข WHV สำหรับประเทศไทย คือต้องสมัครผ่าน สยช. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ) โดย สยช.จะเป็นผู้คัดกรองและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ว่าเหมาะสมหรือไม่ และจะออกใบรับรองให้ไปทำวีซ่า ในกรณีผ่านการคัดเลือก มีโควต้าปีละ 100 ที่
คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีอายุไม่เกิน30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมี IELTS 4.5 แล้ว
ต้องมีเงินโชว์ในสเตทเม้นท์สำหรับการทำวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (หลังหักค่าเล่าเรียน)
หากวีซ่าผ่านจะสามารถทำงานในนิวซีแลนด์ได้สูงสุด 12 เดือน 4 นายจ้าง นายจ้างละไม่เกิน 3 เดือน
สยช.เปิดรับสมัคร WHV ของนิวซีแลนด์ ปีละครั้ง ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
หลังจากได้ใบรับรองจาก สยช.แล้ว สามารถเข้ามาปรึกษาเอเยนซี่ เพื่อสมัครเรียน หาบ้าน และทำวีซ่า

Visitors: 64,142