การเทียบวุฒิ

ปัจจุบันนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามาจากนิวซีแลนด์ จะได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปทำเรื่องที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเทียบวุฒิหลังเรียนจบอีก 

 

โดยนักเรียนสามารถใช้ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากนิวซีแลนด์ (Record of Achievement หรือ ROA) ประกอบกับ Overseas Results Notice (ORN) และ NCEA Level 2 Certificate ที่ทาง NZQA ออกให้ ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เลย 

วิธีดูว่าจบการศึกษาเทียบเท่า ม.6 หรือไม่ ให้ดูว่านักเรียนได้ NCEA Certificate Level 2 หรือไม่  ถ้าได้ - ก็แปลว่ามีวุฒิเทียบเท่า ม.6 โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์  ดูเกณฑ์การได้วุฒิ NCEA Level 2


การจัดส่งประกาศนียบัตร:   หลังจากทราบผลสอบทาง Online จากหน้าเว็บแล้ว ทางเอเจนซี่จะสั่งเอกสารฉบับจริงให้กับนักเรียน เพื่อให้ส่งมายังที่อยู่ถาวรที่ไทย ซึ่งฟอร์แมทของเอกสารฉบับจริงนี้ (ตัวอย่างภาพด้านบน) จะสวยงามกว่าฉบับที่ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บ 

 

โดย NZQA จะจัดส่งประกาศนียบัตรชุดแรกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  ยกเว้นต้องการเร่งด่วนสามารถเลือกวิธีส่งแบบ Courier และชำระค่าส่งคูเรียร์ตามจริง นอกจากนี้ NZQA ยังมีบริการจัดส่ง ROA และเอกสารอื่นๆ ที่เป็นฉบับจริงก็อปปี้ที่ 2,3,4 ให้กับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเรียน (ส่งตรง) ได้อีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยสำหรับเอกสารฉบับเพิ่มเติมและคิดค่าจัดส่งตามจริงขึ้นอยู่กับจัดส่งไปประเทศไหน  

 

จดหมาย GPA:

หากนักเรียนสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทยหรือในต่างประเทศที่ต้องการใบแสดงผล GPA ในการรับเข้า ทางเอเจนซี่จะช่วยประสานกับหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อขอรับจดหมายแปลงผลการเรียนระบบเครดิตของนิวซีแลนด์ให้เป็น GPA (Grade Point Average)  ซึ่ง GPA Letter นี้ ต้องทำเรื่องขอหลังจากวันประกาศผล NCEA ไปแล้ว (ราวๆ วันที่ 15 มกราคมของทุกปี) โดยต้องทำเรื่องเข้าไปเท่านั้นไม่ได้ออกให้อัตโนมัติกับทุกคน เอกสารนี้ใช้เวลาจัดทำประมาณ 1 สัปดาห์ และส่งอีก 1 สัปดาห์ ซึ่งทาง NZQA จะส่งให้นักเรียนทั้งทางอีเมล์และทางไปรษณีย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย      


 เอกสารอ้างอิง

1. ตัวอย่าง ORN ซึ่งสรุปเครดิตและยืนยันวุฒิการศึกษาว่าเทียบเท่า ม.6 ของไทยแล้ว ช่วยให้ไม่ต้องตีความอีกเมื่อนำมาใช้ที่ไทย

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2553

3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พฤศจิกายน 2563)  เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครที่ใช้วุฒิต่างประเทศ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มิถุนายน 2562) เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครที่ใช้วุฒิต่างประเทศ 


 

Visitors: 86,818