การเทียบวุฒิ

เอเจนซี่จะยังคงดูแลนักเรียนต่อเนื่อง หลังจากสอบเทอมสุดท้ายในระดับชั้น Year 12 และได้ประกาศนียบัตร Level 1 และ 2 มาแล้ว โดยจะช่วยพาไปเทียบวุฒิและดูแลจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้จนจบกระบวนการ 


นักเรียนที่ต้องการกลับมาเข้ามหาวิทยาลัยในไทย จำเป็นต้องเทียบวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์กับวุฒิ ม.6 เสียก่อน โดยเงื่อนไขการเทียบวุฒิเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย กับ NZQA 

Visitors: 61,268