ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนมัธยม ทำจ่ายปีต่อปี และต้องชำระเต็มจำนวนทั้งจำนวนก่อนจะยื่นขอวีซ่า

 • ระยะเวลาที่ชำระค่าเล่าเรียนมีผลโดยตรงกับอายุของวีซ่านักเรียนที่จะได้ เนื่องจากวีซ่านักเรียนจะออกให้ตามระยะเวลาที่ชำระค่าเล่าเรียน
 • ดังนั้นหากนักเรียนชำระค่าเล่าเรียนเพียง 1 หรือ 2 เทอม จาก 1 ปีการศึกษาที่มี 4 เทอม วีซ่าก็จะออกให้แค่ 1 หรือ 2 เทอม และบวกให้อีกอย่างมากเพียง 1 เดือน
 • ทำให้นักเรียนต้องขอวีซ่าบ่อยและสิ้นเปลืองค่าธรรมเนียมวีซ่า และอาจส่งผลให้ไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินที่เป็นตั๋วปีราคานักเรียนได้
 • ทั้งนี้เนื่องจากบางสายการบินจะขายตั๋วปีให้กับนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าเที่ยวบินขากลับจะต้องระบุวันที่ที่ไม่เกินอายุวีซ่า
 • วีซ่านักเรียนและตั๋วเครื่องบินที่เป็นตั๋วราคานักเรียนยังทำให้นักเรียนได้สิทธิ์รับน้ำหนักกระเป๋าเช็คอินมากเป็นพิเศษ เช่น จากปกติชั้นประหยัดจะได้โควต้ากระเป๋าเช็คอินที่ 30 กิโลกรัม แต่ถ้าใช้ตั๋วนักเรียนจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีก 10 กิโลกรัม รวมเป็น 40 กิโลกรัม เป็นต้น 

 

เมื่อผ่านพ้นขั้นตอนการเลือกโรงเรียนและสมัครเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะจัดส่ง Offer of Place (หนังสือตอบรับเข้าเป็นนักเรียน) และ Invoice (ใบแจ้งค่าใช้จ่าย) มาให้ โดยส่งผ่านเอเจนซี่ เอเจนซี่จะทำหน้าที่ตรวจสอบตัวเลขและข้อมูลในอินวอยซ์ว่าถูกต้อง ชื่อนักเรียนสะกดไม่ผิด ยอดเงินต่างๆ ถูกต้องตรงกับที่เคยแจ้งผู้ปกครองไว้ หลังจากนั้นก็จะดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายตามยอดอินวอยซ์ให้กับทางโรงเรียน

หลังจากผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอินวอยซ์ของทางสถาบันการศึกษาแล้ว โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ก็จะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ เพื่อให้เอเจนซี่ใช้เป็นหลักฐานในการขอวีซ่าให้กับนักเรียนต่อไป 

ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรธิดาไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ จึงควรพิจารณาศักยภาพในการชำระเงินของท่านและครอบครัว ว่าพร้อมที่จะชำระเงินก้อนโตปีละครั้งหรือไม่ และหากท่านพร้อม คำถามต่อไปคือพร้อมระดับไหน? 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนระดับมัธยมในนิวซีแลนด์ แบ่งออกได้เป็นสามระดับ ตามประเภทของโรงเรียน ดังนี้ 

 

ประเภทค่าใช้จ่าย

 

 

โรงเรียนรัฐ

 รร. กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

(รร. คาธอลิค และ

รร. ในเครือคริสตจักร)

 

โรงเรียนเอกชน

ค่าเล่าเรียน

(รวมค่าเรียน ESOL)

15,000 เหรียญต่อปี

18,000 เหรียญต่อปี

35,000 เหรียญต่อปี

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์หรือ Boarding (รวมอาหาร 3 มื้อ)

12,000 เหรียญต่อปี

13,000 เหรียญต่อปี

15,000 เหรียญต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • ค่าแรกเข้า
  • ค่าลงทะเบียนเรียน
  • จัดหาที่พักและดูแลนร.
  • เงินฝากไว้กับทางรร. เพื่อทำจ่ายค่าใช้จ่ายปลีกย่อยต่างๆและเครื่องแบบนร.

2,500 เหรียญ

4,500 เหรียญ

7,500 เหรียญ

ค่าผู้ปกครองในนิวซีแลนด์

ไม่ต้องมี

ไม่มี– 4,000 เหรียญต่อปี

4,000 เหรียญต่อปี (บังคับ)

เบี้ยประกันสุขภาพ 1 ปี

500 เหรียญต่อปี

500 เหรียญต่อปี

500 เหรียญต่อปี

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ไทย-นิวซีแลนด์ (TG)

 44,000 บาท

44,000 บาท

44,000 บาท

วีซ่านักเรียน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

7,500 บาท

1,300 บาท

7,500 บาท

1,300 บาท

7,500 บาท

1,300 บาท

เอ็กซเรย์ปอดเพื่อทำวีซ่า

2,800 บาท

2,800 บาท

2,800 บาท

รวมทุกรายการข้างต้นที่เป็น NZD

(A)

30,000 เหรียญ

40,000 เหรียญ

62,000 เหรียญ

รวมทุกรายการข้างต้นที่เป็นเงินไทย

(B)

55,600 บาท

55,600 บาท

55,600 บาท

คิดเป็นเงินไทยได้ปีละ(เมื่อ 1NZD = 25 บาท)

(A+B)

ประมาณ

750,000 บาท

ประมาณ

1,055,600 บาท

ประมาณ

1,605,600 บ.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สามารถทยอยให้เป็นรายสัปดาห์ผ่านระบบ Internet Banking

(C)

ประมาณปีละ

200,000 บาท

ประมาณปีละ

200,000 บาท

ประมาณปีละ

200,000 บาท

 

รวมเป็นประมาณ

(A+B+C)

 

1 ล้านบาท 

 

1.3 ล้านบาท

 

1. 8 ล้านบาท

 

เห็นค่าเทอมเด็กอินเตอร์อย่างเราๆ กันไปแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเด็กนิวซีแลนด์จ่ายกันเท่าไหร่ต่อปี สำหรับการเข้าเรียนในบ้านตัวเอง   เช่นเดิม เราแยกโรงเรียนเป็นสามประเภท ไปดูกันที่สามเมืองหลักของนิวซีแลนด์ คือ โอ๊คแลนด์ เวลลิงตัน และไคร้สเชิร์ช 

 

อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ Domestic (New Zealand) Student | ข้อมูล December 2015| Source: www.stuff.co.nz

Auckland

Private: St Cuthbert's College - $20,656

State-integrated: St Peter's College - $3,164

State: Selwyn College - $300.00


Wellington 

Private: Scot's College - $20,288

State-integrated: St Catherine's College - $1,290 

State: Wellington College - $771


Christchurch

Private: St Andrew's College - $18,750

State-integrated: St Bede's - $1,954

State: Burnside High School - $175

Visitors: 63,706