ที่พักสำหรับนักเรียนมัธยม

นอกจากจะพักกับโฮมสเตย์แล้ว ที่พักอีกประเภทเดียวที่เป็นไปได้สำหรับนักเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ คือการอยู่หอพักนักเรียนประจำ ซึ่งปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่มีหอพักนักเรียนประจำกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่ มีทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนกึ่งรัฐกึ่งเอกชน มีทั้งโรงเรียนที่เป็นประจำหญิงล้วน ประจำชายล้วน และประจำสหศึกษา 

โรงเรียนประจำส่วนใหญ่จะเป็นหญิงล้วนหรือชายล้วน จำนวนน้อยมากที่จะเป็นประจำสหศึกษา (ไม่เกินสิบแห่งทั่วนิวซีแลนด์) 

โรงเรียนประจำส่วนใหญ่จะให้นักเรียนออกจากหอไปอยู่โฮมสเตย์ชั่วคราว ระหว่างโรงเรียนปิดภาคเรียนย่อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่หอซึ่งส่วนหนึ่งจะกินนอนอยู่ในโรงเรียน มีโอกาสได้พัก  

 

นอกจากนั้น โรงเรียนประจำหรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า "โรงเรียนกินนอน" หลายแห่งจะมีธรรมเนียม Exeat Weekend ให้เจ้าหน้าที่ได้มี "ลองวีคเอนด์" ช่วงเทอมไทม์ ส่วนใหญ่จะเป็น รร. ประจำเอกชนและประจำกึ่งเอกชนที่ใช้กฎนี้ โดยนักเรียนจะต้องถูกรับตัวออกจากหอเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนและกลับเข้าหอค่ำวันอาทิตย์ก่อนสองทุ่ม และต้องรับประทานอาหารเย็นมาให้เรียบร้อย เพราะทางหอจะไม่เสิร์ฟอาหารเย็นในวันอาทิตย์ของ Exeat Weekend ด้วยเหตุนี้นักเรียนที่จะไปอยู่ประจำจึงควรต้องมี Guardian ที่เป็นคนท้องถิ่นคอยดูแลความเป็นอยู่ คอยรับส่งเข้าหอ เพราะโฮมสเตย์ที่ไปอยู่แต่ละครั้งอาจเปลี่ยนเวียนกันไปไม่ใช่โฮมสเตย์เดิม หลายเคสต้องไปโฮมสเตย์ต่างเมือง การ์เดี้ยนก็จะเป็นคนช่วยจัดการทั้งเรื่องที่พัก การเดินทางไปกลับโรงเรียนและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลายโรงเรียนยังใช้ระบบให้ Director of International Students เป็นการ์เดี้ยน เพื่อช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าการ์เดี้ยนปีละ $3,600-$4,000 ในเคสนี้ บางครั้งที่ทางโรงเรียนหาบ้านให้ไม่ทัน หรือจัดนักเรียนจำนวนมากเกินไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เอเจ้นท์อาจเข้าไปมีบทบาทในการแบ่งเบาภาระของทางโรงเรียน ในการหาบ้านโฮมสเตย์ระหว่างปิดภาคเรียน จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัส หรือติดต่อที่เรียนพิเศษระหว่างปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน

การออกไปอยู่โฮมสเตย์ชั่วคราวในช่วงปิดภาคเรียนย่อยปีละ 3 ครั้ง และในช่วง Exeat Weekend ประมาณปีละ 5-8 ครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะหักค่าโฮมสเตย์สัปดาห์ละประมาณ $240-$260 หรือหากไม่เต็มสัปดาห์ก็คิดเป็นวัน วันละ $40 ออกจากเงินที่ผู้ปกครองฝากไว้กับทางโรงเรียนไปจ่ายให้กับโฮมสเตย์ ในขณะที่ก็ยังคิดค่า Boarding เต็มปี  ดังนั้นผู้ปกครองที่ส่งลูกอยู่ประจำ จึงต้องเผื่อค่าใช้จ่าย extra เป็นค่าโฮมสเตย์ระหว่างปิดภาคเรียน ประมาณปีละ $1,800-$2,000 

การอยู่โฮมสเตย์จึงยังคงเป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุด สำหรับประเภทที่พักของนักเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์


การอยู่โฮมสเตย์ในนิวซีแลนด์

โรงเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน จะเป็นธุระจัดหาที่พัก โดยนักเรียนมัธยมทุกคนไม่ว่าจะอายุเกิน 18 ปีหรือไม่ หากโรงเรียนไม่มีให้อยู่ประจำหรือไม่มีที่ให้ในหอ นักเรียนจะต้องพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์แบบที่เรียกว่า “โฮมสเตย์” เท่านั้น ไม่มีออพชั่นให้พักที่พักลักษณะอื่น เนื่องจากยังมีสถานภาพเป็น “ผู้เยาว์” ดังนั้นถึงแม้นักเรียนจะอายุเกิน 11 ปี ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้มาใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ได้โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องไปอยู่เฝ้าแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถไปใช้ชีวิตตามลำพังได้ และจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลการกินการอยู่การใช้ชีวิต


มาตรฐานของโฮมสเตย์

โรงเรียนทุกแห่งที่รับนักเรียนต่างชาติ ทราบดีว่าชีวิตนักเรียนในนิวซีแลนด์ จะสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับโฮมสเตย์เป็นหลัก ทุกโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบ้านที่เหมาะสมเข้ามาเป็นโฮมสเตย์ของโรงเรียน ซึ่งกฎ Code of Practice ว่าด้วยการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนนานาชาติ ระบุว่าครอบครัวที่สมัครเป็นโฮมสเตย์จะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบบ้าน และเจ้าของบ้านหรือบุตรที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน จะต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจของนิวซีแลนด์

โฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางสถาบัน ว่าจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่สถาบันกำหนด ยกตัวอย่างเช่น โฮมสเตย์จะต้องจัดห้องนอนที่สะดวกสบายและอุ่นเพียงพอให้กับนักเรียน และปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว

โฮมสเตย์หนึ่งหลังอาจทำสัญญากับสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ปัจจุบันมีโฮมสเตย์จำนวนมากที่มีห้องนอนเหลือเฟือในบ้านและทำให้สามารถรับนักเรียนอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวกันได้หลายคน โฮมสเตย์หลายหลังเป็น Senior citizen ที่ลูกๆ โตและแยกบ้านออกไปหมดแล้ว เหลือพ่อแม่สองคนอยู่ในบ้านขนาด 5 ห้องนอน กฎทั่วไป (Rule of thumb) สำหรับกรณีนี้ คือโฮสต์จะรับนักเรียนกี่คนก็ได้ ตราบเท่าที่นักเรียนทุกคนมีห้องนอนเป็นของตนเอง และโฮสต์ไม่ควรรับนักเรียนจากประเทศเดียวกันที่พูดภาษาเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันในเวลาเดียวกัน เพราะจะทำให้นักเรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษน้อยลง

การรักษามาตรฐานของโฮมสเตย์และการรับฟังความเห็นของนักเรียน
ปกติทางทางโรงเรียนจะกำหนดตารางเยี่ยมบ้านโฮมสเตย์ปีละหนึ่งหรือสองครั้ง เพื่อดูให้เห็นกับตาว่าโฮมสเตย์ที่สถาบันใช้อยู่นั้น ยังคงมีสภาพเหมาะสมที่จะเป็นโฮมสเตย์ต่อไปหรือไม่ สถาบันแทบทุกแห่งจะเชิญนักเรียนมาสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโฮมสเตย์หลังจากพักที่บ้านนั้นผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ว่านักเรียนมีความเห็นต่อโฮมสเตย์ที่พักอาศัยอย่างไร ซึ่งหากนักเรียนมีปัญหาหรืออึดอัดใจในเรื่องใด ก็สามารถแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ดูแลโฮมสเตย์ของทางโรงเรียน หรือแจ้งมาทางเอเยนซี่ให้ทำการประสานงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนได้

ข้อดีของการอยู่โฮมสเตย์
1. โฮมสเตย์จะเป็นเหมือนพ่อแม่ชาวนิวซีแลนด์ของนักเรียน ตั้งแต่วันที่นักเรียนเดินทางมาถึง ไปรับที่สนามบิน คอยดูแลไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ดูให้อยู่สบาย ให้กินได้ ให้นอนหลับ สอนวิธีเดินทางในเมืองนั้นให้กับนักเรียน สอนวิธีใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ
2. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวนิวซีแลนด์ ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันใต้หลังคาเดียวกัน 
3. มีโอกาสได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับแฟมิลี่ทุกวัน ได้ใช้เวลานอกห้องเรียนกับเจ้าของภาษา เช่น นั่งดูทีวีและถกประเด็นต่างๆที่ดูทางทีวีร่วมกันเล่นปริศนาอักษรไขว้กัน เล่นเกมต่างๆหรือเล่นกีฬาด้วยกัน โฮสต์หลายบ้านพานักเรียนไปว่ายน้ำ ไปหัดเรียนเต้นบอลรูม สอนนักเรียนทำอาหาร ทำขนมแบบนิวซีแลนด์ (ได้ทักษะเพิ่ม)
4. นักเรียนจะมีที่ทางเป็นของตนเอง มีห้องนอนส่วนตัว เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ที่คนในบ้านจะให้ความเคารพไม่เข้ามายุ่ง
5. นอกจากใช้ชีวิตด้วยกันแบบปกติธรรมดาแล้ว ครอบครัวส่วนใหญ่จะพานักเรียนไปร่วมงานสังสรรค์ของเครือญาติ หรือพาไปทำกิจกรรมร่วมกันในวันว่าง เวลามีเทศกาลหรือวันสำคัญของคนในครอบครัว นักเรียนก็จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ทำให้มีเพื่อนไม่เบื่อไม่เหงา มีคนคอยดูแลและหาอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลา สร้างสายสัมพันธ์สำหรับอนาคต (เวลากลับมาเที่ยวก็จะมีครอบครัวให้กลับไปหา) มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ และอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รู้จักคนในนิวซีแลนด์เพิ่มมากขึ้น

ค่าโฮมสเตย์รวมสิ่งต่อไปนี้แล้ว

  • ห้องนอนส่วนตัว เป็นสัดส่วนไม่ต้องแชร์กับใคร
  • ห้องนอนจะมีเครื่องใช้จำเป็น ตู้ โต๊ะทำงานสำหรับทำการบ้านอ่านหนังสือ เครื่องนอนครบชุด ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์ทำความร้อนให้ความอบอุ่นและแสงสว่าง บางบ้านมีทีวีส่วนตัวหรือโทรศัพท์บ้านแถมในห้องนอนให้ด้วย
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์บ้าน (โทรจากเบอร์บ้านเข้าเบอร์บ้านในเมืองเดียวกัน เป็นบริการจากรัฐ โทร.ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน มื้อเช้าทานที่บ้าน มื้อเที่ยงทำไปกินที่ รร. มื้อเย็นกลับมาทานกับโฮสต์
  • บริการซักรีดเสื้อผ้า โดยโฮสต์จะเป็นคนทำให้
Visitors: 86,819