หลักสูตรภาษาอังกฤษ


 • NZQA logo.jpg
  ความเอาใจใส่จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนนานาชาติจะใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์อย่างมีความสุข สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์ ทั้งที่อิงกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันภาษาเอกชนล้วนแต่ไ...

 • 5079_OULC_3343.jpg
  นิวซีแลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม, มีเวลาเรียน 1 สัปดาห์หรือ 1 ปี,...

 • U of Otago LCFY.jpg
  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL- English for Speakers of Other Languages)ในนิวซีแลนด์ ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จนปัจจุบั...

 • 5079_Campbell-Institute_4109.jpg
  กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาในตลาดโลก ค่อนข้างจะต่างจากตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในไทย ที่เน้นไปทางตลาดเด็กวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา ในตลาดวิชาใหญ่ของโลก รวมทั้งในประเทศนิวซ...

 • Pic from August 2016 newsletter.jpg
  สัดส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ(Nationalities Mix)ของสถาบันภาษา เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนรายเดือน ปกติจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศจะขึ้นกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอม, ช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร็จกา...

 • 30217.jpg
  สถาบันภาษาที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน จะเป็นธุระจัดหาที่พัก ตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร โดยประเภทของที่พักที่สถาบันจะจัดให้หรือมีให้เลือก จะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็...

 • NZ coins.jpg
  ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนแรก ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน:ชำระก่อนทำวีซ่าทุกประเภท โดยทั่วไปประกอบด้วย 1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจัน...

 • bungy dive.JPG
  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแนวธรรมชาติและ man-made เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลนักท่...

 • นักศึกษาสถาบันภาษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Full-time 23-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ขึ้นไปกับสถาบันภาษา Category 1 จะได้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสั...
Visitors: 61,268