สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์

ข้อมูลในหน้านี้เป็นข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสถาบันภาษาแต่ละแห่งในนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่ของสถาบัน | ภาพถ่ายของสถาบัน | จุดเด่นของสถาบัน | หลักสูตรที่เปิดสอน | ขนาดของโรงเรียน |จำนวนนักเรียนในโรงเรียน | อัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานตามประกาศของโรงเรียน | ราคาโปรโมชั่น | 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสถาบันภาษาว่ามีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างตารางเรียน นักเรียนมาจากประเทศอะไรบ้าง ตัวอย่างที่พัก ประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียน และอื่นๆ กรุณาดูจากหัวข้อ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" ที่แถบเมนูด้านบนค่ะ 


       รายชื่อสถาบันภาษาแนะนำ 


 • 23517583_10156068475529238_7252092224752011640_n.jpg
  Languages Internationalก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ > เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้สื่อสารได้อย่างทรงประสิทธิภาพและมั่...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • logo.png
  THE CAMPBELL INSTITUTE AUCKLAND 17 Aberfeldy Ave, Highland Park, Auckland www.campbell.ac.nz จำนวนห้องเรียน: 6 จำนวนนักเรียน : 60 รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 13 ปี ขึ้นไป จ...

 • logo grey 2016.png
  UOLCFY -University of Otago Language Centre and Foundation Year University Plaza Building One130 Anzac Avenue, Dunedin 9016 https://www.otago.ac.nz/uolcfy/ จำนวนห้องเรียน: 25 ...

 • ela logo.jpg
  ELA - The University of Auckland EnglishLanguage Academy 67 Symonds Street, Auckland www.ela.auckland.ac.nz จำนวนห้องเรียน: 20 จำนวนนักเรียน : 250รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ ...

 • logo 646px.png
  Christchurch College of English (CCEL) Solway Avenue, Ilam, Christchurch 8444 จำนวนห้องเรียน: 22 จำนวนนักเรียน :200 รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 14 ปี ขึ้นไป จุดเด่น : C...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • kaplan-international-english-logo.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • logo.jpg
  Dominion English SchoolLevel 8, 155 Queen Street, Auckland CBD www.dominion.school.nz จำนวนห้องเรียน: 22 จำนวนนักเรียน : 250รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ : 11 ปี ขึ้นไป จุดเด่...

 • Untitled.png
  Unique New Zealandเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1989Unique เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากNew Zealand Qualifications Authority (NZQA) จัดอย...

 • banner for LINE@.png

 • languageschoolsnewzealand.png
  LSNZ - Language Schools New Zealand Level 3, O'Connells Shopping Centre, 30 Camp Street, Queenstown www.languageschool.co.nz จำนวนห้องเรียน: 8 จำนวนนักเรียน:70-90รับนักเรีย...

 • logo.jpg

 • acg english school logo 350px.jpg
  ACG English School 345 Queen Street, Auckland http://www.acgedu.com จำนวนห้องเรียน: 16 จำนวนนักเรียน : 200 อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 12 ปี จุดเด่น : ACG English School เป...

 • logo.png
  AUT English Language School (AUT IH) Level 13 AUT Tower, Cnr Wakefield and Rutland Streets, Auckland http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/international-students/international-house จ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 64,382