สมัครเรียน

ท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทาง Live Chat ที่หน้าเว็บ หรืออินบ็อกซ์เฟซ บุ้ค (เฉพาะในเวลาทำการ) ไลน์ อีเมล์ โทรศัพท์ (24 ชั่วโมง)  หรือเข้ามาปรึกษาที่ออฟฟิศของเอเจนซี่ได้โดยตรงค่ะ (กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงนะคะ ขอบคุณค่ะ)

ขั้นตอนการสมัคร  

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสมาร์ทเอ็นแซด แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน หลักสูตรที่ต้องการเรียน ระยะเวลาที่ต้องการไปเรียน กำหนดวันเดินทางว่าสะดวกออกเดินทางเมื่อไหร่ โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ 
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และจะประเมินค่าใช้จ่ายให้อย่างคร่าวๆ 
 3. หากค่าใช้จ่ายอยู่ในงบที่ท่านวางไว้ เจ้าหน้าที่จะทำข้อมูลสถาบันที่เข้าข่าย พร้อมค่าใช้จ่าย ส่งให้ท่านพิจารณา  
 4. ลูกค้าแจ้งกลับมาว่าท่านสนใจที่ไหนเป็นพิเศษ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาแบบเจาะจงสถาบันเข้าไปให้พิจารณา  (ไม่จำกัดจำนวนทางเลือก)
 5. เอเจนซี่จัดทำและจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่าน 
 6. ลูกค้ากรุณาตอบรับใบเสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง ภายใน 7 วันนับจากวันที่เสนอราคา (หลังจากท่านเลือกสถาบันที่ต้องการได้แล้ว)
 7. ลูกค้ากรุณากรอกข้อความในใบสมัครเป็นนักเรียนของ Smart NZ  เพื่อให้ทางเอเจนซี่มีข้อมูลของท่านเพียงพอที่จะไปกรอกข้อมูลแทนท่านในใบสมัครของทางสถาบัน 
 8. เอเจนซี่นำข้อมูลของท่านมาโพรเซส แล้วจัดทำอินวอยซ์เงินประกัน 5,000 บาท ส่งให้กับลูกค้า
 9. ลูกค้าชำระเงินประกัน 5,000 บาทเข้าบัญชีเอเจนซี่ เพื่อปลดล็อคการทำงาน ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปสมทบเป็นค่าธรรมเนียมวีซ่า
 10. เมื่อลูกค้าโอนเงิน 5,000 บาทแล้ว กรุณาแจ้งเอเจนซี่ว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วด้วย จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ
 11. เอเจนซี่จัดส่งใบเสร็จรับเงินประกันให้ลูกค้า พร้อมกับเริ่มขั้นตอนการสมัครเรียน จองตั๋วเครื่องบิน และจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไปนิวซีแลนด์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่่า ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย ตรวจประวัติอาชญากรรม และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการพักอาศัยและใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ (โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อาหารการกิน การอยู่กับโฮมสเตย์ สภาพอากาศ ข้อมูลรถบัสในแต่ละเมือง การเตรียมภาษาก่อนออกเดินทาง ข้อมูลสนามบิน ข้อมูลเครื่องบิน ข้อมูลการเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่ท่านต้องใช้เที่ยวบินเปลี่ยนเครื่อง ศัพท์ที่ควรทราบระหว่างการเดินทาง ศัพท์ท้องถิ่น ฯลฯ)

 

        เงื่อนไขการให้บริการ

 • บริการของเอเจนซี่ สมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น และ สมาร์ท เอ็นแซด โกลบัล เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เงินสำรองจ่ายที่รับมาจากลูกค้า เมื่อทำเรื่องทั้งหมดเสร็จจะมีใบเสร็จรับเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตรวจสอบได้มาเคลียร์ให้กับท่าน เหลือทำคืน
 • เป็นกฎของอิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ ที่นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนเต็มจำนวน ก่อนจะทำเรื่องขอวีซ่า
 • อิมมิเกรชั่นจะออกวีซ่าให้เท่ากับระยะเวลาที่ท่านชำระค่าเล่าเรียน + 1 เดือน และปกติผู้ที่ขอวีซ่านักเรียนที่มีอายุวีซ่าเกินเวลาให้แล้วถึงหนึ่งเดือนเพื่อท่องเที่ยว      จะไม่สามารถขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว แต่จะสามารถขอวีซ่านักเรียนต่อเนื่องจากระยะเวลาวีซ่าเดิมได้ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางออกจากนิวซีแลนด์ 
 • นักเรียนที่ไม่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยเงินของตนเอง (ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่) จะต้องมีลายเซ็นของบิดามารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ออกค่าเล่าเรียน ระบุมาในใบสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ 

       

กรุณาเตรียมเอกสารต่อไปนี้นำส่งให้เอเจนซี่ในวันสมัคร 

 1. ใบสมัครภาษาไทย (pdf ด้านล่าง) ที่กรอกข้อมูลครบทั้งสองหน้า 
 2. สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุเกิน 4 เดือนนับจากวันที่ที่จะจบการศึกษาที่นิวซีแลนด์ และต้องนับอายุได้เกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางออกจากไทย
 3. รูปถ่ายติดบัตรขนาดใดก็ได้ 1 รูป

 

หมายเหตุ: เอเจนซี่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งข้อมูลการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ หรือข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารวีซ่า (วีซ่านักเรียนแต่ละเคสใช้เอกสารไม่เหมือนกันและทางเราจะจัดทำรายการเอกสารให้แต่ละท่านเป็นรายบุคคล) หรือกรอกแบบฟอร์มใดๆ ของทางสถาบัน  หรือจองการเดินทางใดๆ ให้กับท่าน จนกว่าจะได้รับชำระเงินประกันเป็นที่เรียบร้อย

 


ติดต่อเจ้าหน้าที่ Smart NZ Education ตอนนี้! เพื่อรับใบคำนวณค่าใช้จ่ายหลักสูตรที่ท่านสนใจ 

ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน

Visitors: 63,709