วังกาพารัว คอลเลจ ( WhangaparaoaCollege ) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง Hibiscus มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน รวมนักเรียนนานาชาติ เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2005 ผู้ก่อตั้งคือ Brian O'Connell ซึ่งดำรงตำแหน่งจนถึงปี 2012

โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจ มีสังคมที่ดี เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นผู้นำในระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Whangaparaoa College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 7-13) 

ประเภทโรงเรียน 

State  

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Co-Educational 

เดไซล์ 

9

ประเภทที่พัก


จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1472 (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

83    (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 50%  Girls 50% 

Ethnic composition 

NZ European/Pākehā

Māori

Asian

Pacific

other

78%

10%

4%

2%

6%

Physical address 

8 Stanmore Bay Road, Whangaparaoa, Auckland

School telephone 

09-4249177 

Website 

http://www.wgpcollege.school.nz/ 

 

Whangaparaoa College NCEA Pass Rate 2018

Level 1 

71% 

Level 2 

89% 

Level 3 

89% 

Visitors: 27,080