รร. มัธยมต้น (Year 7-8)


  • download.jpg
    Albany Junior High School เป็นโรงเรียนมัธยมต้นและกลางของรัฐ สหศึกษา (Co-Educational Intermediate and Junior High School) ออกแบบมาสำหรับนักเรียนอายุ 11-14 ปี เพื่อเข้าเรียนในระดับชั...

  • 45683767_2207335089534578_321466362096517120_o.jpg
    Cobham Intermediate School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐ ตั้งอยูกึ่งกลางระหว่างตัวเมืองชั้นในกับสนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช ในย่าน Fendalton ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแคนเทอ...


Visitors: 63,706