The Campbell Institute Wellington

The Campbell Institute (Wellington)    

104 Dixon Street, Te Aro, Wellington

www.campbell.ac.nz 

จำนวนห้องเรียน: 18          จำนวนนักเรียน: 180

รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ : 13 ปี ขึ้นไป

จุดเด่น :   เป็นสถาบันภาษาระดับดีเยี่ยม Category 1 มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอุดมศึกษาในเมืองเวลลิงตัน อาทิ Victoria University of Wellington, Wellington Institute of Technology และ Le Condon Bleu สถาบันมีโปรแกรม Direct Pathway เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ VUW และมีโปรแกรม Campbell Direct สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนทั้งที่ Wellington และ Auckland 

นักเรียนที่ไปเรียนที่สถาบันแคมป์เบล 100% ชื่นชอบสถาบันว่าสอนดี อาจารย์เก่ง เรียนได้ผล สถาบันให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สถาบันมีที่ตั้งในย่าน Te Aro ใกล้กับย่านช้อปปิ้งและร้านอาหารใน Cuba Mall สถาบันมีตึกเรียนเป็นของตนเองในย่านธุรกิจกลางเมือง เดินทางสะดวกจากทุกมุมเมือง NZ own & operated เจ้าของเป็นคนนิวซีแลนด์ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีจานวนนักเรียนมากพอจะเปิดสอนทุกระดับชั้น มีสัดส่วนของนักศึกษาจากยุโรปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสถาบันภาษาอื่นๆในนิวซีแลนด์ นอกจาก Placement Test ตามปกติแล้ว สถาบันยังจัดให้มี Online Pre-Arrival Test ก่อนออกเดินทาง และ Exit Test ให้ดูเมื่อเรียนจบหลักสูตร เพื่อเปรียบเทียบระดับภาษาก่อนเรียน เมื่อวันแรกเข้าและหลังเรียนจบ

 

หลักสูตร

ช.ม.เรียน

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

เหมาะกับ

General English

Full-time

 

 

26 hrs / week

9.30-12.30 น. 13.30-15.30 น.

Free 1:1 lesson

1 hr per week

 

ระยะเวลาหลักสูตร:

8 -48 สัปดาห์ /

ไปเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ / ไม่มีระดับภาษาขั้นต่ำ

 

จำนวนนักเรียนต่อห้องสูงสุดไม่เกิน 16 คน

Morning classes : speaking, listening, reading and writing skills, pronunciation, vocabulary development and grammar

 

Afternoon classes: language used in everyday spoken English situations

 

 • เปิดสอน 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Advanced
 • มีเวิร์คช็อปทางภาษาแบบ 1:1 ให้นักเรียนทุกคนเป็นรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์                    
 • มี Pre-entry Online Test ก่อนออกเดินทาง, Placement Test ในวันแรกที่เริ่มการเรียน และ Exit Test ในสัปดาห์ที่จบหลักสูตร เพื่อจะดูว่าภาษาพัฒนาไปมากแค่ไหน
 • มี First Week Report แสดงความคืบหน้าของการเรียนในสัปดาห์แรกส่งให้เอเจ้นท์และผู้ปกครองดู
 • มี Report แสดงความคืบหน้าของการเรียนทุกๆ 8-10 สัปดาห์
 • สามารถเพิ่มจำนวนชั่วโมงสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามสมัครใจวันละ 1 ช.ม.ทุกวัน ผ่านการเข้าร่วม Club ต่างๆ หลังเลิกเรียน

เหมาะกับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาภาษาอย่างจริงจัง 

 

เหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการเห็น Study Report บ่อยๆ

 

เหมาะกับนักเรียนที่อยากมีพัฒนาการทางภาษารวดเร็ว ในสภาพแวดล้อมที่มีคนไทยน้อย

 

เหมาะกับนักเรียนที่ไม่ต้องการตื่นเช้ามาก (คลาสแรกเริ่ม 9.30 น.)

 

อายุต่ำสุดที่รับเข้าเรียนเดี่ยว: 14 ปี

IELTS Preparation

 

 

 

26hrs / week

9.30-12.30 น. 13.30-15.30 น.

Free 1:1 lesson

1 hr per week

 

ระยะเวลาหลักสูตร:

8 -48 สัปดาห์

 

สามารถไปเริ่มเรียน

ได้ในทุกวันจันทร์

Morning : เรียน General English (speaking, listening, reading and writing skills, pronunciation, vocabulary development and grammar)

 

Afternoon: IELTS examination skill development

 

หลักสูตรผสมผสาน Language Development  และเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อให้ได้ผลสอบที่ดีที่สุด ทุกสัปดาห์อาจารย์จะให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเดียวกับเวลาสอบจริง  ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกสอบพูดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้แต่เทสต์ได้ระดับภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถเรียน General English ไปก่อนจนกว่าจะได้ระดับภาษาถึงเกณฑ์ที่จะเรียน IELTS แล้วค่อยปรับหลักสูตรภาคบ่ายเป็น IELTS

เหมาะกับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อหลักสูตรอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา

 

ทางสถาบันกำหนดให้ผู้ที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องมีระดับภาษาแรกเข้าอยู่ที่ระดับ  

 

 • Intermediate ขึ้นไป

 

อายุที่รับเข้าเรียน : 14ปีขึ้นไป

จำนวนนักเรียนในชั้น:max 16 คน

Campbell English + Work

ต้องสมัครเรียนภาษาขั้นต่ำ 8-12 สัปดาห์ด้วย 

(ไม่สามารถให้ทำงานอย่างเดียว)

 

เงื่อนไขอื่นๆกรุณาดูจากคอลัมน์ขวาสุด

Demi Au Pair เรียนภาษา 20 ช.ม.ต่อสัปดาห์ + ทำงานพี่เลี้ยงเด็กแลกค่าโฮมสเตย์และอาหาร + มีเบื้ยเลี้ยง  และค่าบัส  ระยะเวลาลงทะเบียนเรียน/ทำงานพร้อมเรียน ขั้นต่ำ 12 สัปดาห์

Internship Programme เรียนภาษา 25 ช.ม. + ฝึกงานในบริษัทนิวซีแลนด์ ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์

สองโปรแกรมนี้ต้องใช้ Student Visa + Working Holiday Visa เท่านั้นสำหรับการเรียนและทำงานในนิวซีแลนด์

เฉพาะสำหรับผู้ที่มี IELTS 5.5 เรียบร้อยแล้วก่อนการสมัครเรียน

 

อายุต้องอยู่ระหว่าง 18-29 ปี

 

ต้องจบปริญญาตรีแล้วและผ่านการคัดเลือก/มีจดหมายรับรองจาก สยช. เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

English + Barista Certificate Course

26 hrs/wk General English Full-time (min 8 wks) + 12 hours Barista Course + 6 hours additional practice time

สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ต้องการมีทักษะวิชาชีพติดตัวเพื่อให้หางานทำในนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้น สถาบันแคมป์เบลขอแนะนำหลักสูตรชงกาแฟด้วยเครื่อง Mojo BaristaCertificate 4 สัปดาห์ เป็น supplement programme (โปรแกรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนหลักสูตรภาษา) เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทุกวันศุกร์บ่าย 13.00-16.00 น. | $495 /course

 

นักเรียนสามารถเรียนภาษาอย่างเดียวก่อนจนกว่าจะได้ระดับภาษาที่ต้องการแล้วค่อยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ ข้อมูลหลักสูตร Mojo Barista 

นักเรียนต้องมีระดับภาษา Intermediate (IELTS 5.0ขึ้นไป) เพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ instructor สอน

CAE - Cambridge Advanced Certificate

 

26hrs / week

9.30-12.30 น. 13.30-15.30 น.

Free 1:1 lesson

1 hr per week

 

ระยะเวลาหลักสูตร : 12 สัปดาห์

 

เปิดหลักสูตรใหม่

ในเดือน Feb, Mar, Sept ของทุกปี

หลักสูตรผสมผสาน Language Development  และเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อให้ได้ผลสอบที่ดีที่สุด ทุกสัปดาห์อาจารย์จะให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเดียวกับเวลาสอบจริง 

 

ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้ติวแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้แต่เทสต์ได้ระดับภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถเรียน General English ไปก่อนจนกว่าจะได้ระดับภาษาถึงเกณฑ์ที่จะเรียน Cambridge CAE

 • ค่าเรียนไม่รวมค่าสอบ CAE
 • จำนวนนักเรียนในชั้นไม่เกิน 12 คน

 

เหมาะกับผู้สนใจที่ต้องการใช้ผลสอบ Cambridge CAE ในการศึกษาต่อหรือสมัครงาน

 

ทางสถาบันกำหนดให้ผู้ที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องมีระดับภาษาแรกเข้าอยู่ที่ระดับ  

 

 • Upper Intermediate  ขึ้นไป

Campbell Direct Foundation

 

หลักสูตร Pathway Programme 

 

เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อหลักสูตร FoundationCertificate

 

สำหรับเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ Victoria University  of Wellington ต่อไป

 

 

26hrs / week

9.30-12.30 น. 13.30-15.30 น.

Free 1:1 lesson

1 hr per week

 

ระยะเวลาหลักสูตร : 12 สัปดาห์

 

ตัวอย่างเวลาเรียน Trimester 2

ปี 2016

 

Module 1:

29 March - 6 May

 

Module 2:

9 May - 17 June

 

หนึ่งปีมี 3 Trimester

 

จำนวนนักเรียนในชั้น:

ไม่เกิน 12 คน

Campbell Institue เป็นสถาบันภาษาแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่มีหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษานานาชาติเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS ในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

 

หลักสูตร Campbell Direct Foundation มี 2 โมดูล โมดูลละ 6 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีระดับภาษาเทียบเท่า IELTS 5.5 ที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการสำหรับการศึกษาต่อหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อไป โดยนักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป General English ในช่วงเช้า และเรียนหลักสูตร Campbell Direct Foundation ในช่วงบ่าย

เนื้อหาหลักสูตร Campbell Direct Foundation ครอบคลุมทักษะพื้นฐานทุกด้านที่จำเป็น บวกทักษะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรเน้นการฝึกเขียนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากการเขียนเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนและโดยทั่วไปใช้เวลานานที่สุดที่จะเรียนรู้และปรับปรุง นักเรียนจะได้ใช้ห้องคอมฯของทางโรงเรียนในการเรียนรู้วิธีทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตงานเขียนที่ได้ตามมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้แต่เทสต์ได้ระดับภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถเรียน General English ไปก่อนจนกว่าจะได้ระดับภาษาถึงเกณฑ์ที่จะเรียน Campbell Direct

นักเรียนที่มีระดับภาษาดีมาก ซึ่งนานๆจะพบสักครั้ง อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนหลักสูตร Campbell Direct โมดูลที่สอง (หกสัปดาห์สุดท้าย) ได้เลย โดยไม่ต้องเรียนหกสัปดาห์แรก

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียน

เหมาะกับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อหลักสูตร Foundation Study Certificate (หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ) ณ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย  ซึ่งทางสถาบันแคมป์เบลมีข้อตกลงพิเศษด้วย

 

ทางสถาบันกำหนดให้ผู้ที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องมีระดับภาษาแรกเข้าอยู่ที่ระดับ  

 

 • High Intermediate
 • หรือได้ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

โดยทางสถาบันจะจัดสอบเพื่อพิจารณาเลือกรับผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมเรียน

 

อายุที่รับเข้าเรียน :

17 ปีขึ้นไป  

 

ข้อบังคับอื่นๆ:

ผู้สมัครจะต้องเคยเรียนระดับมัธยมปลาย ขั้นต่ำ 2 ปี จากโรงเรียนมัธยมในประเทศบ้านเกิด หรือโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

 

Campbell Direct Hospitality

 

หลักสูตร Pathway Programme 

 

เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อหลักสูตร Diploma

 

ที่สถาบันทำอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก Le Cordon Bleu สาขาเวลลิงตัน

 

 

26hrs / week

9.30-12.30 น. 13.30-15.30 น.

Free 1:1 lesson

1 hr per week

 

ระยะเวลาหลักสูตร : 6สัปดาห์

 

เปิดหลักสูตรใหม่

ในเดือน Aug, Oct, Jan, April, July ของทุกปี

 

จำนวนนักเรียนในชั้น:

ไม่เกิน 12 คน

Campbell Institute เป็นสถาบันภาษาแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่มีหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษานานาชาติเข้าเรียนต่อที่สถาบันทำอาหารชั้นสูง Le Cordon Bleu  โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS ในการรับเข้าศึกษาต่อ

 

หลักสูตร Campbell Direct Hospitality เป็นหลักสูตร 6 สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนในช่วงบ่าย "แนบไป" กับหลักสูตรgเตรียมสอบ IELTS หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีวันจบหลักสูตรที่พอดีกับกำหนดรับเข้าเรียนต่อ ณ สถาบัน Le Cordon Bleu

เนื้อหาหลักสูตร Campbell Direct Hospitality เน้นการสื่อสารครบวงจรและบรรจุศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการอาหาร เพื่อให้นักเรียน "ฟังรู้เรื่อง" เวลาไปเรียนจริง  พัฒนาทักษะการฟังและการอ่าน ซึ่งเป็นสองเรื่องที่จำเป็นสำหรับนักเรียนการครัว ฝึกพูดเพื่อให้พูดคล่องและพูดอย่างถูกต้อง และจำลองสถานการณ์ที่นักเรียนอาจพบเจอทั้งในการเรียนและในโลกของการทำงาน

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้แต่เทสต์ได้ระดับภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถเรียน General English ไปก่อนจนกว่าจะได้ระดับภาษาถึงเกณฑ์ที่จะเรียน Campbell Direct

ข้อบังคับอื่นๆ:

ผู้สมัครจะต้องเคยเรียนระดับมัธยมปลายขั้นต่ำ1ปีจากโรงเรียนมัธยมในประเทศบ้านเกิดหรือโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

เหมาะกับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อหลักสูตร Diploma in Culinary Arts ที่สถาบันทำอาหารชั้นสูง Le Cordon Bleu  ซึ่งทางสถาบันแคมป์เบลมีข้อตกลงพิเศษด้วย

 

ทางสถาบันกำหนดให้ผู้ที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องมีระดับภาษาแรกเข้าอยู่ที่ระดับ  

 

 • Intermediate
 • หรือได้ IELTS 4.5-5.0

 

โดยทางสถาบันจะจัดสอบเพื่อพิจารณาเลือกรับผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมเรียน

 

อายุที่รับเข้าเรียน :

16 ปีขึ้นไป  

Combo Schools

25-26 hrs / week

ขึ้นอยู่กับเรียนที่ไหน

 

ระยะเวลาหลักสูตร:

24 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียนภาษาอังกฤษ General English ในสี่โรงเรียน ได้มากที่สุดถึงสี่เมืองในนิวซีแลนด์

Auckland, Wellington, Napier และ Queenstown  

 • เลือกเรียนที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งที่เป็น Combo Schools Partner
 • คิดค่าใช้จ่ายครั้งเดียว เท่ากันทุกเมือง
 • นักเรียนแค่ต้องเลือกสถาบันแห่งแรกว่าจะไปเริ่มเรียนที่ไหนก่อน
 • ไม่ต้องเปลี่ยนวีซ่า สามารถใช้วีซ่าเดิมเรียนได้ทุกโรงเรียน (ข้อตกลงพิเศษกับ Immigration New Zealand)
 • ยังไม่ต้องระบุเมืองที่สองสามสี่ทันที สามารถไปตัดสินใจที่นิวซีแลนด์ได้ว่าต้องการไปเรียนต่อเมืองอื่นๆเมืองไหน และจะไปเมื่อไหร่ก็แค่แจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ ทางโรงเรียนก็จะรีบจัดการและประสานกับโรงเรียนต่อไป ซึ่งจะจัดการเรื่องการเดินทางและที่พักให้ทันที (โรงเรียนจะส่งต่อค่าใช้จ่ายกันเอง)
 • ทางกลุ่มพาร์ทเนอร์สคูลจะจ่ายค่าเดินทางระหว่างเมืองให้นักเรียนได้เดินทางฟรี! มากที่สุดถึง 3 transfers และจัดรถรับที่สนามบินในแต่ละเมืองให้ฟรี (ยกเว้นในเมืองแรกที่เดินทางไปถึงและเมืองสุดท้ายที่จะออกจากนิวซีแลนด์ ที่นักเรียนจะชำระค่ารับ-ส่งสนามบินตามอัตราปกติของทางโรงเรียน)

 

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า Combo Schools Programme

เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนให้แตกต่าง  

 

เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการทดลองเรียนในหลายๆสถาบันเพื่อเปรียบเทียบและได้ประสบการณ์การเรียนที่หลากหลาย 

 

เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปในส่วนต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมกับการเรียนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละเมือง

    

                           


 • logo.png
  THAILAND PROMOTION 2016(อัตราเมื่อซื้อผ่านเอเยนซี่) High Five Special ลงทะเบียน 10weeks Free 2 wks ลงทะเบียน 15weeks Free 3 wks ลงทะเบียน 20weeks Free 4 wks ลงทะเบียน 25weeks Free...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ABC logo 2014 - blue resized copy 3.png
  ABC College of English 10 Man Street, Queenstown www.abc.ac.nz จำนวนห้องเรียน: 4-5 จำนวนนักเรียน :25-30 อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 15 ปี จุดเด่น :ABC เป็นสถาบันภาษา C...

 • languageschoolsnewzealand.png
  LSNZ - Language Schools New Zealand Level 3, O'Connells Shopping Centre, 30 Camp Street, Queenstown www.languageschool.co.nz จำนวนห้องเรียน: 8 จำนวนนักเรียน:70-90รับนักเรีย...

 • SLEC logo 396x165.jpg
  Southern Lakes English college 57 Shotover Street, Queenstown www.slec.co.nz จำนวนห้องเรียน: 11 จำนวนนักเรียน : 150-180รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ : 16 ปี ขึ้นไป Souther...

 • logo 646px.png
  Christchurch College of English (CCEL) Solway Avenue, Ilam, Christchurch 8444 จำนวนห้องเรียน: 22 จำนวนนักเรียน :200 รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 14 ปี ขึ้นไป จุดเด่น : C...

 • logo grey 2016.png
  UOLCFY -University of Otago Language Centre and Foundation Year University Plaza Building One130 Anzac Avenue, Dunedin 9016 https://www.otago.ac.nz/uolcfy/ จำนวนห้องเรียน: 25 ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • acg english school logo 350px.jpg
  ACG English School 345 Queen Street, Auckland http://www.acgedu.com จำนวนห้องเรียน: 16 จำนวนนักเรียน : 200 อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 12 ปี จุดเด่น : ACG English School เป...

 • logo.png
  AUT English Language School (AUT IH) Level 13 AUT Tower, Cnr Wakefield and Rutland Streets, Auckland http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/international-students/international-house จ...

 • logo.png
  THE CAMPBELL INSTITUTE AUCKLAND 17 Aberfeldy Ave, Highland Park, Auckland www.campbell.ac.nz จำนวนห้องเรียน: 6 จำนวนนักเรียน : 60 รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 13 ปี ขึ้นไป จ...

 • logo.jpg
  Dominion English SchoolLevel 8, 155 Queen Street, Auckland CBD www.dominion.school.nz จำนวนห้องเรียน: 22 จำนวนนักเรียน : 250รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ : 11 ปี ขึ้นไป จุดเด่...

 • logo.png
  Edenz Colleges English SchoolEdenz Building,85 Airedale Street, Auckland CBD จำนวนห้องเรียน: 20 จำนวนนักเรียน : 250อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 16 ปีจุดเด่น : Edenz Colleges ...

 • ela logo.jpg
  ELA - The University of Auckland EnglishLanguage Academy 67 Symonds Street, Auckland www.ela.auckland.ac.nz จำนวนห้องเรียน: 20 จำนวนนักเรียน : 250รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • kaplan-international-english-logo.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 23517583_10156068475529238_7252092224752011640_n.jpg
  Languages Internationalก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ > เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้สื่อสารได้อย่างทรงประสิทธิภาพและมั่...

 • logo.jpg

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • logo blue.jpg
  Ntec English SchoolConcordia Institute of BusinessNtec Tower, 20 Hobson Street, Auckland CBD จำนวนห้องเรียน: 30 จำนวนนักเรียน : 320 อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 18 ปี จุดเด่น...

 • Untitled.png
  Unique New Zealandเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1989Unique เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากNew Zealand Qualifications Authority (NZQA) จัดอย...

 • banner for LINE@.png

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • Untitled.png
  สถาบันเทคโนโลยี Waikato หรือที่เรียกว่า Wintecเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีของนิวซีแลนด์ที่ตั้งอยู่ในแฮมิลตันนักศึกษาประมาณ 20,000 คนจาก52 ประเทศ เลือกศึกษาที่ Wintec ในแต่ล...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • Bopels LOGO large.png
  Bay of Plenty English Language School (BOPELS) 127 Durham Street, Tauranga www.bopels.school.nz จำนวนห้องเรียน: 4-5 จำนวนนักเรียน :25-30 อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 11ปี จุ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 34,052