วีซ่า


  • photo size.jpg
    ขอวีซ่าแบบออนไลน์ ให้ใช้ภาพถ่ายนามสกุล JPEGถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น พื้นขาวหรือสีก็ได้ หน้าใหญ่ แต่กรอบภาพต้องไม่ใช่สี่เหลี่ยมใหญ่แบบภาพถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาดที่...

  • SV as a pic.png
    กรุณาคลิกเมนูแบบฟอร์มด้านบน เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยตรงจากหน้าเว็บของ Immigration New Zealand นักเรียนที่มีระยะเวลาเรียนเกินกว่า 3 เดือน ต้องใช้ แบบฟอร์มวีซ...

  • faqs.png
    Q : ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อรับสิทธิ์ทำงานได้หรือไม่ A : ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป...

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 27,081