ระบบการศึกษา NZ


  • Film_screenshots_0036_Layer_38.jpg
    คุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประเทศเล็กๆที่่มีประชากรเพียงไม่เกิน 5ล้านคนแห่งนี้ยังเป็นผู้นำของโลกทางด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึ...

  • International-student-waving-for-web.jpg
    โรงเรียนในนิวซีแลนด์ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมทั้งต้นและปลายแบ่งการเรียนออกเป็น 4 เทอม แต่ละเทอมมีความยาวประมาณ 10 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนครึ่ง ระยะเวลาปิดเทอมย่อยคือ2 สัปดาห์...
Visitors: 61,271